Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: kuvataideopetus
Tekijä: Hietala, Leena
Työn nimi: Kivitarha
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 53

Tiivistelmä:

Lopputyöni nimi on Kivitarha. Työni käsittelee puutarhan henkistä sisältöä myös yleisemmin, nimensä se sai kuitenkin rakentamastani puutarhasta, joka on ollut olennainen osa tätä tutkimista. Kirjoissa kahlaamisen lisäksi olen kahlannut puutarhani rakennuksella ja tutustunut myös käytännössä siihen, minkälaista puutarhan rakentaminen on, minkälainen suhde paikkaan syntyy ja myös siihen, kuinka kovin tavanomainen pala peltoa muuttuu pyhäköksi. Puutarhastani tuli kivitarha, koska siellä on kiviä enemmän kuin puita. Rakensin puutarhani kivistä ja hiekasta, kasvit täydensivät kokonaisuutta, mutta saivat enimmäkseen toimia omin päin.

Lopputyöni jakautuu viiteen osaan: Minun paikkani, Paikka ja taide, Oma paikka, Pyhä paikka ja Lainattu paikka. Luku Minun paikkani kertoo puutarhani rakennusvaiheista. Se on erillinen muiden lukujen numeroinnista. Ensimmäinen luku, Paikka ja taide, käsittelee puutarhan asemaa taiteen kentässä. Toinen luku, Oma paikka, pureutuu siihen, mitä paikat merkitsevät ihmisille, ja mitä tekemistä sillä on puutarhani kanssa. Kolmannessa, luvussa Pyhä paikka pohditaan paikkojen uskonnolliseen ja yliluonnolliseen olemukseen sekä siihen, kuinka puutarhat liittyvät uskontoihin. Neljäs luku, Lainattu paikka, vertaa japanilaisia puutarhoja, niiden suunnitteluperiaatteita ja Zen-filosofiaa omaan työskentelyyni.

Aineisto:
Asiasanat: puutarha, paikka-identiteetti, paratiisi
Säilytyspaikka: TaiKin kirjasto, TKO:n kirjasto
Salassapitoaika päättyy: