Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri, aikuisopintolinja
Tekijä: Baer, Saija
Työn nimi: Varastelevan harakan sävellystyöpajassa - kuvataideopetuksen ja musiikkikasvatuksen integrointia
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 50

Tiivistelmä:

Lopputyö käsittelee kuvataideopetuksen ja musiikkikasvatuksen integrointia neljäntoista 10-15 vuotiaan soittajan sävellystyöpajassa neljän päivän aikana kesäkuussa 2001 Porvoonseudun Musiikkiopistolla. Kuvataideopetuksen ohjaajana oli Saija Baer ja sävellystyön ohjaajana musiikinopettaja Marjukka Riihimäki. Yhteisenä taidekasvatuksellisena tavoitteena oli lämmittää soittajat vastaanottamaan Gioacchino Rossinin sävellys La Gazza Ladra, Varasteleva harakka (1817) käyttämällä Rossinin teosta lähtökohtamateriaalina. Työpajassa sävellettiin uusi neliosainen teos, joka perustui mielikuvan tasolla Rossinin teokseen, aktivoitiin ja tuettiin luovaa prosessia moniaistisesti antautumalla musiikille, kuvalle ja liikkeelle, laadittiin uuden sävellyksen muistiinmerkitsemiseksi visuaalinen partituuri ja testattiin sen toimivuutta soitettaessa esitystilanteessa. Sävellystyöpajalaiset kuulivat lopuksi Rossinin teoksen Avanti!n 16. Suvisoiton harjoituksissa kapellimestari Jukka-Pekka Sarasteen johtamana.

Aineisto: Piirrokset, maalaukset, visuaalinen partituuri, videomateriaali, uusi sävellysteos
Asiasanat: integraatio, moniaistisuus, kuva, ääni, visuaalinen partituuri
Säilytyspaikka: Taidekasvatuksen osasto, TaiKin kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -