Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Tekijä: Vuolas, Mervi
Työn nimi: LÖYDÖKSIÄ - esinekoosteita yläasteen elämästä
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 49

Tiivistelmä:

"Löydöksiä" on taiteellinen lopputyö kasvusta kuvataideopettajaksi. Työ sisältää kokemuksia puolentoista vuoden ajalta kuvataideopettajana varsinaissuomalaisessa peruskoulussa. Kokemukset liittyvät siihen kulttuurisokkiin, jonka uusi opettaja koki aloittaessaan opetustyön peruskoulun 7.-9. luokilla. Kokemuksia on käsitelty kuvataiteen keinoin tuottamalla neljä käsitetaiteellista teosta. Tehdyt taideteokset ovat visuaalisia ilmentymiä kokemuksista yläasteen elämästä.

Tehdyt teokset on toteutettu yläasteen kuvataiteen tunnilla käytetyistä materiaaleista ja välineistä, kuten vesiväripaletit, puuvärien pätkät ja katkenneet viivaimet. Taideteokset ovat olleet esillä yläasteen käytävällä kahden viikon ajan. Teoksen vastaanottoa on tutkittu kirjallisen kyselyn avulla, johon ovat vastanneet 51 koulun oppilasta seitsemänneltä, kahdeksannelta ja yhdeksänneltä luokalta ja 9 opettajaa.

Lopputyön kirjallisessa osassa pyritään selvittämään narratiivisen tutkimuksen kautta sitä kasvutarinaa, mikä on käynnistynyt opetustyön aloittamisesta. Tämä kertomus on subjektiivinen, eikä sitä voida yleistää. Kerrotttu tarina voidaan kuitenkin siirtää osaksi tarinavarantoa, joka koostuu muista kuvataideopettajaksi opiskelevien tarinoista. Toivon mukaan tämä tarinoiden joukko tulee täydentymään tulevaisuudessa ja tulee lisäämään ymmärrystä taideopettajuudesta.

Aineisto: näyttely ja kirjallinen raportti
Asiasanat: käsitetaide, narratiivisuus, kuvataidekasvatus
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto, TKO:n kirjasto taidekasvatuksen osasto
Salassapitoaika päättyy: