Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Toivonen, Pive
Työn nimi: Kelloton leiri ja muita tarinoita
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 70

Tiivistelmä:

Pive Toivosen lopputyö "kelloton leiri ja muita tarinoita" tutkii taidetta luonnossaolon ja elämänlaatuun vaikuttamisen välineenä. Albumien pienet piirretyt valokuvat tallentavat merkityksellisiä hetkiä ja havaintoja ajan kulussta. Yhdessä tekstien kanssa ne kertovat eletystä ja koetusta; luonnossa ja tässä hetkessä olosta.

Lopputyön perusteema on aika, jota lähdetään purkamaan palasiin; hidastamaan ja pysäyttämään. Kelloton leiri järjestettiin syksyllä 2001, ja siellä aika-teemaa käsiteltiin taiteen keinoin viiden nuoren voimin. Havaintojen teko jatkui tekijän arkiympäristössä ja kuva-ajatukset suuntautuivat syvemmälle olemiseen; pysähtymiseen, keskittymiseen ja läsnäoloon.

Lopputyö sisältää kahdeksan albumia, joiden välilehdillä käsitellään esimerkiksi sellaisia teemoja kuten menneisyys, intensiivisyys, kiire ja samanaikaisuus.
Aineisto: kuvallinen ja kirjallinen osuus
Asiasanat: läsnäolo, aika, hetken merkityksellisyys, hitaus
Säilytyspaikka: kirjasto TaiK, taidekasvatuksen osaston kirjasto
Salassapitoaika päättyy: -