Osasto: Taidekasvatus
Koulutusohjelma: kuvataideopetus
Tekijä: Pyykkö, Pia
Työn nimi: Naisalaston
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 144

Tiivistelmä:


Lopputyöni taiteellinen osuus koostuu 9.stä painokankaasta. Olen kuvannut 9 eri ikäistä ja -näköistä alastonta naista, pääosin kierrätetyille tekstiileille painettuina. Kuvissani pohdin paitsi mallin ulkoista olemusta, myös heidän merkitystään kuville. Yksi tärkeimpiä oivalluksiani oli mallin rooli subjektina prosessissa; malli ei ole vain muovattava objekti. Tässä yhteydessä tutkin myös mallin olemista olemuksen ohella. Tutkimuskysymykseni koskee siten mallikuvauksen problematiikkaa. Tein kuvani oman intuitiivisen kauneuskäsitykseni pohjalta. Halusin esittää nuo tavalliset, omalla persoonallisella tavallaan upeat naiset kauniina ja luonnollisina kaikkialta pursuavan kauneusihanteen vastapainona.
Tutkin runsaasti teoriaa naiseudesta sitoutumatta kuitenkaan mihinkään teoriaan. Aineistoni keräsin jälkikäteen kuvieni jo valmistuttua. Tämä teoreettinen katsaus naiseuteen, kauneuteen, vartalon muovaamiseen ja ulkonäköihanteisiin sisältyy kirjalliseen osioon.

Aineisto: 9 tekstiiliä naismalleista ja kirjallinen osuus
Asiasanat: naiseus, alastomuus, ruumiillisuus
Säilytyspaikka: TAIK.n kirjasto ja TKO kirjasto
Salassapitoaika päättyy: