Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Lähdesmäki Riitta
Työn nimi: Valmistautumisia
Työn laji: Lopputyö

Aineisto:
Asiasanat: Kapiot, lopputyöprosessi, piirtäminen, siirtymäriitti
Säilytyspaikka: Taik:n kirjasto, Taidekasv. osaston kirjasto
Sivumäärä: 83
Salassapitoaika päättyy: -