Osasto: TAIKO
Koulutusohjelma: kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Koivu, Petra
Työn nimi: Kaikki rakastavat?
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 73

Tiivistelmä:

Lopputyöni on taiteellinen tutkimus. Aiheenani ovat tunteet ja niiden näkyminen valokuvissa. Kirjallisen osuuden metodina on narratiivisuus, niin puhuttu kuin kirjoitettu kertomus.
Tunnekuva -projekti alkoi hiljakseen asuntoni seinille keräilemistäni kuvista. "Kaikki rakastavat?" on kolmas ja viimeinen osa tunnekuvien sarjaa, jonka aloitin Amsterdamissa vuonna 1997, myös aiemmat osat "Pienet tunteet" ja "Onnelliset" ovat esillä lopputyössäni. Mietin miksi tunteet kuvissa kiinnostavat minua ja etsin elokuvapostikortteja analysoimalla rakkauden merkkejä ja sovellan niitä kuvatessani.
Kerron miten syntyi Aikaviila -näyttely, jossa kuvani olivat esillä. Lainaan osia näyttelyryhmän kanssa käydyistä keskusteluista joissa puhuimme taiteesta ja töistämme.
Astun kameran takaa kameran eteen ja vertaan ottamiani kuvia minusta löytyviin albumikuviin. Otan kuvissa sivullisen roolin. Käyn vieraana/osallisena ihmissuhteita ja niihin liittyviä haaveita ja todellisuutta kuvaavissa tilanteissa.
Mietin taidekuvan ja albumikuvan yhtäläisyyttä ja eroa. Katson taaksepäin kuvissa ottamaani sivullisen rooliin ja mietin sen tarpeellisuutta. Lavastettujen tunnetilanteiden kautta pystyin myös kuvamaan elämästäni rehellistä, joskin näyteltyä, kuvahistoriaa.
Projektin tarjoaman reflektointimahdollisuuden kautta näin oman todellisuuteni elokuvapostikorttien unelmahämyn seasta ja pyyhin tähtikimalteen silmäkulmistani. Oma tapani nähdä ja toimia muuttui.

Aineisto: Valokuvat, näyttely, elokuvapostikortit, albumikuvat, muistelutekstit, päiväkirjamerkinnät, litteroidut "Aikaviilakeskustelut" ja näyttelyyn liittyvä videoinstallaatio
Asiasanat: Valokuva, reflektio, rakkaus, sivullisuus, kuva-analyysi, tunteet, albumikuva, videoinstallaatio, ryhmänäyttely
Säilytyspaikka: Laitoksen kirjasto, TaiKin kirjasto
Salassapitoaika päättyy: