Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Kilpeläinen, Tuure
Työn nimi: Mestareita, kisällejä ja videonauhaa
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 47

Tiivistelmä:

Lopputyöni "Mestareita, kisällejä ja videonauhaa" käsittää dokumenttielokuvan "Kuninkaan Areena" sekä elokuvan tekemisen prosessia valottavan kirjallisen työn. Elokuva kertoo Markku Hakurista työnsä ääressä Suomen Kansallisoopperan King Lear –produktion lavastajana, puvustajana ja valosuunnittelijana. Kuvattava taiteilija Markku Hakuri oli merkittävä taideopettajani Taikissa.

Kirjallinen osuus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa taustoitan dokumenttielokuvaani: kerron opettaja-oppilassuhteestani dokumentin päähenkilöön, käyn lyhyesti läpi yhdessä toteuttamiamme produktioita sekä pohdin tärkeän taideopettajan vaikutusta oppimiseeni. Toisessa osassa kerron elokuvan syntyyn johtaneista muista seikoista ja prosessin kulun pääpiirteittäin. Käsittelen myös dokumenttielokuvan ja totuuden suhdetta, sekä käyn läpi dokumenttielokuvien yleismmät lajityypit. Tämän jälkeen analysoin oman elokuvani sijoittumista esitettyihin genreihin.

Aineisto: Vhs-kopio elokuvasta, kirjallinen osuus
Asiasanat: Mestari, kisälli, taidekasvatus, opetus, dokumenttielokuva, video
Säilytyspaikka: Taikin ja TKOn kirjastot
Salassapitoaika päättyy: heti