Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: aikuiskoulutuslinja
Tekijä: Kiil, Karolina
Työn nimi: KAKSOISSYRJÄYTYMISEN AIKAKAUDELLA
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 40

Tiivistelmä:

Tutkin Helsingin Sanomissa julkaistujen kirjoituksien sisältö ja annan yhden kuvan syrjäytymisen määrittelystä, syrjäytymisen ehkäisystä Suomessa. Rajasin aiheen lasten- ja koulumaailmaan. Vastapainona sanomalehtikirjoituksille haastattelin syrjäytetyksi määritellyn tytön, kuvataideopettajan ja poliitikon. Analyysissä käytin Lauri Rauhalan, Juha Suorannan ja Juha Varron ajatusapua, nostan esiin ongelma kenttiä keskustelussa mihin mielestäni täytyisi kiinnittää erityishuomiota. Tein tutkimusta osittain oman opetussuunnitelman pohjaksi.

Aineisto: Helsingin Sanomat, haastattelut.
Asiasanat: syrjäytyminen
Säilytyspaikka: TAIK
Salassapitoaika päättyy: