Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Taiteen maisteri
Tekijä: Kattelus Minna-Kaisu Marketta
Työn nimi: Mieltä liikuttavaa -työpajasta,taidekäsityksestä,tapaamisista
Työn laji: Lopputyö

Kirjallisen lopputyöraportin lähtökohtana on Gallen-Kallela museossa syksyllä 2000 pitämäni työpaja. Työpaja liittyi museossa esillä olleeseen suomalais-ugrilaista nykytaidetta näyttelyyn. Työpajan osallistujat olivat vanhuksia eri hoitolaitoksista sekä lapsia Ranskalaisen koulun ala-asteen kakkosluokalta. Työpajan yhteydessä keräämästäni aineistosta työstin impressionistista, kaunokirjallista tekstiä, johon lomittuvat analyyttisemmät ja teoreettisemmat osuudet.Työn keskeiseksi sisällöksi nousi taidekäsitykseni pohdinta sekä taiteilija-opettajan työmuotojen kartoitus.

Aineisto: museopedagoginen työpaja
Asiasanat: museopedagogiikka, taidekäsitys, työpaja,yhteisötaide
Säilytyspaikka: Taik kirjasto
Sivumäärä: 77
Salassapitoaika päättyy: