Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: Kuvataiteen opetuksen koulutusohjelma / aik.
Tekijä: Hakuli Anna-Leena
Työn nimi: Kasvot Kasvot
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni koostuu näyttelystä ja kirjallisesta osuudesta. Aihe: Ihmisen minäksi kasvaminen. Kysymys, jota pohdin, on: Jos uskaltaisimme riisua naamiot, löytäisimmekö vastauksia vieraantumiseen, alistamiseen, pelkoihin ja hätään liittyviin kysymyksiin? Tutkimuskohteeni: 1.

Aineisto:
Asiasanat: Kasvaminen, akvarelli, tilateos
Säilytyspaikka: Tko:n kirjasto sekä Taik:n kirjasto
Sivumäärä: 100
Salassapitoaika päättyy: