Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: MA
Tekijä: Fourastié, Sirpa
Työn nimi: Toistoja kuutiosta
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä:

Tiivistelmä:

Sivumäärä 62 , 32.
Lopputyöni on kolmeosainen ja käsittää kirjallisen työn (62 s.) lisäksi näyttelyn Lumeessa
17.10.-30.10.02 ja portfolion teoksista (32 s.) .

Olen työstänyt kuutiutta eri materiaaleissa. Taustalla on ajatus eri tavoista taitella tasosta kuutio ja seurata sauman muotoutumista yhteydessä muotoon. Osa teoksista liittyy kuutioon tilan käsitteiden kautta, osassa muoto on selvästi hahmotettavissa katseella. Olen etsinyt materiaaleille ominaisia muotoutumisen rajoja ja välttänyt keinotekoisia ratkaisuja esim. saumojen liimaamista.

Kuutio eli sivu kertaa sivu kertaa sivu on tilavuus voidaan ilmaista myös taiteenkielellä. Olen hakenut yhteyttä taiteen ja matematiikan välille. Esim. viivaa käsittelevissä teoksissa on taustalla Eulerin polku, geometrinen kaava, joka ei ole mittakaavasta riippuvainen.

Olen tutkinut tekijyyttä ja teoksia suhteessa abstraktiin ilmaisuun ja tilaan.
Kirjallisessa osassa olen esittänyt ajatuskulkuja, joita olen käynyt läpi prosessin aikana. Painopiste siirtyi vähitellen kuutiosta tilaan. Esittämäni ajatukset liittyvät työskentelyyn, keskusteluihin, muistumiin ja lukemiini teksteihin. Maurice Merleau-Ponty, Roland Barthes, Jorge Luis Borges, Raymond Queneau, Michel Tournier ja 60 -luvun minimalistit ovat ruokkineet visuaalista ajatteluani.

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka: kuutio, minimalismi, matematiikka, tekijyys, toisto, materiaali
Salassapitoaika päättyy: