Osasto: Taidekasvatuksen osasto, 2002
Koulutusohjelma: Kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Ertz Helena
Työn nimi: Lapsuuden Italian paikkojen merkitysten jäljillä
Työn laji: Lopputyö

Lapsuudessa teimme kesälomamatkoja isäni perheen luokse Etelä-Saksaan. Pohjois-Italian järvialueille oli lyhyt matka, ja Saksan lomiin liittyi melkein aina matka Italiaan. Nämä Italian lomat sijoittuivat vuosille 1976-1983. Lomat ovat toistuvuudellaan luoneet eheän kokonaisuuden lapsuuden muistoissani ja ovat vaikuttaneet keskeisesti oman

Aineisto: Pikku Hetan Italian matka-kuvakirja ja raportti
Asiasanat: Lapsuus, muistot, paikan merkitys, arkkitehtuurikokemus, ympäristökasvatus
Säilytyspaikka: TAIK:n ja Taidekasvatuksen osaston kirjasto
Sivumäärä: 79
Salassapitoaika päättyy: