Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2001

Taidekasvatuksen  koulutusohjelma
Hyvonen Tytti Susanna:Kuva kompassina-näkökulmia viiteen opettaja Dagmar Kemilän maisema-aiheiseen oppilastyöhön vuosilta 1944-1946