Osasto: Taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: kuvataideopettajan ko.
Tekijä: Uusimies Elina Aallotar
Työn nimi: Kesän kukat eivät jätä minua rauhaan- eläkeläisnainen ja kukkamaalausharrastus
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni käsittelee eläkeläisnaisten kukkamaalausharrastusta. Kiinnostuin harrastajataiteilijoista tehdessäni taidekasvatuksen seminaarityöni kauhavalaisista harrastajataiteilijoista. Harrastajataiteesta on nykyisin kiinnostunut myös sosiologia. Referoin työssäni lyhyesti Ritva Uusitalon ja hänen työryhmänsä sekä Maaria Lingon tutkimusta harrastajataiteilijoista. Taiteen harrastus on tekijöilleen merkittävä elämänvoiman lähde. Lopputyöni aineistona on 26:n kukkamaalausta harrastavan eläkeläisnaisen kirjeet, jotka sain Et-lehdessä olleen ilmoitusen kautta. Kirjoittajat lähettivät myös kuvia töistään. Analysoin kukkamaalausharrastusta kirjeiden pohjalta osassa kolme. Moni kertoo harrastaneensa piirustusta jo lapsena. Jotkut olivat haaveilleet kuvataiteisiin liittyvästä ammatista, mutta perheiden varattomuus oli koulutuksen esteenä. He ovat kuitenkin käyneet kursseilla ja työväenopistoissa. Osa harrastajista oli kiinnostunut kukista jo lapsena, ja se ihastus oli saanut harrastamaan maalausta. Erään kirjoittajan motiivi maalaus- harrastuksen aloittamiselle oli yksinkertaisesti halu saada "aitoja" maalauksia kotinsa seinille. Myöhemmin tekijää on vienyt harrastuksessaan eteenpäin halu oppia lisää. Maalausharrastuksen merkitys mieltä hoitavana voimanlähteenä tuli selkeästi esiin. Maalaaminen kokemuksena tuottaa mielihyvää: "Unohdan kaiken muun ja hehkun punaisena kuin tulppaani." Moni kirjoittaja kertoo harrastuksen auttaneen yli elämän raskaiden ja vaikeiden aikojen. Samoin ilon ja onnen tunteet on voinut kanavoida maalausharrastukseen. Eläkeikä on tarjonnut mahdollisuuden rauhalliselle harrastamiselle työelämän ja perheen hoidon jälkeen. Neljännessä osassa tarkastelen harrastajien lähettämiä valokuvia töistään. Katson niitä lajityypinsä edustajina, enkä kriitikon silmin. Useimmat kuvat on maalattu selkeän kaavan mukaan: tausta selvästi toissijainen elementti, kukat on maalattu etualalle, usein maljakkoon. Osa maalauksista esittää kukat luonnonympäristössä, pilvien ja ruohon ympäröimänä. Tilattomiksi kukkamaalauksiksi kutsun mm. botanistisia maalauksia, joita teki yksi harrastaja. Maalausten kautta harrastaja voi toteuttaa unelmiaan, romanttisia toiveitaan ja mielikuviaan. Jo uppoutuminen maalausprosessiin vie pois arjesta ja arjen ajatuksista. Osassa viisi pohdin Bourdieun kenttäteoriaa suhteessa kukkamaalaukseen. Se liittyy erään harrastajan kertomukseen maalausleiriltä, jolla kuvataiteilija-opettaja "tallasi kukkamaalauksen maan rakoon". Harrastajat ja kuvataiteilijat toimivat taiteessa eri kentillä, ja kenttien välille syntyy helposti kitkaa ja ristiriitoja. Taidekäsitys, ja kuva siitä, mikä on kaunista muokkaantuu jatkuvasti. Siihen vaikuttavat kriitikot, tutkijat, tuottajat ja myös taideyleisö. Taidemaailma mittaa taideteosten arvoa museoissa ja gallerioissa. Harrastajan maalaus saa arvonsa kodin seinällä.

Aineisto: harrastajamaalareiden lähettämät kirjeet ja valokuvat
Asiasanat: harrastajataide, kukkamaalaus, naiset
Säilytyspaikka: TaiK kirjasto, Taidekasvatuksen osasto
Sivumäärä: 61
Salassapitoaika päättyy: