Osasto: taidekasvatuksen osasto
Koulutusohjelma: kuvataideopetuksen koulutusohjelma
Tekijä: Peni Heli Susanna
Työn nimi: ?Vain yksi? - pedagogista tilaa rakentamassa
Työn laji: Lopputyö

Lopputyökseni suunnittelin ulkoasun Helsingin Seurakuntayhtymän järjestämään ?Vain yksi? -nuorisotapahtumaan yhdessä sisustusarkkitehti Päivi Kiurun kanssa. Tapahtuma ajoittui alkukesään 2000 ja oli kolmen viikon pituinen. Paikkana oli Alppilan kirkko, josta tapahtuma valtasi tilallisesti suurimman osan. Tapahtumaan osallistuivat luterilaisen kirkon lisäksi ortodoksit, muslimit ja juutalaiset. Tavoitteena oli vähentää ennakkoluuloja eri uskontojen ja erilaisten kulttuurien välillä. Tapahtuma pyrittiin rakentamaan nuorille ja yhteistyössä heidän kanssaan Pyrimme pedagogiseen, opettavaan tilaan. Raportissani pohdin, mikä tekee tilasta pedagogisesti tehokkaan ja miten ideat toteutuivat ja toimivat tapahtumassa. Tärkeimpänä pedagogisena keinona pyrin toteuttamaan elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta tilojen kokemisessa. Moniaistisuuden ohella oman, rajatun ja värillä merkityn tilan antaminen kullekin uskontoryhmälle vahvisti oman paikan tuntua. Pyrimme myös käyttämään samoja keinoja näissä eri ^Ómaailmoissa^Ô, jotta vertailu ja erojen huomaaminen olisi helpompaa. Esimerkkinä tästä mainittakoon arkitilan ja pyhäkön toteutuminen kaikissa ^Ómaailmoissa^Ô. Pedagogiset kysymykset nousivat esille myös aktiivisessa kanssakäymisessä eri uskontoryhmien kanssa. Käytännön ryhmätyöskentely asetti kysymyksiä vallasta ja opettajan roolista. Niihin pyrin vastaamaan perustaen näkemyksiäni Michel Foucault^Òn analysoimaan Panopticon-järjestelmään ja Paulo Freiren yhteiskunnallisesti aktivoivaan pedagogiikkaan. Freiren ajatuksiin pohjautuivat myös monet siteer

Aineisto:
Asiasanat:
Säilytyspaikka:
Sivumäärä: 68
Salassapitoaika päättyy: