Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 2000

Taidekasvatuksen  koulutusohjelma

Raevaara Martti: PEDAGOGINEN KRITIIKKI - kuvataidekurssien ryhmäkritiikki
Paloheimo Laura: Vastakohdat : eräs näkökulma taiteen ja elämän tarkasteluun
Kuorelahti-Juntunen, Mäntynen Pulmu, Anne: Kuvataiteen lukiodiplomin arviointi
Nelimarkka-Seeck Riitta: Self Portrait, Elisen väitöskirja, Variaation variaatio
Uusimies Elina: Kesän kukat eivät jätä minua rauhaan- eläkeläisnainen ja kukkamaalausharrastus
Peni Heli Susanna: ?Vain yksi? - pedagogista tilaa rakentamassa
Tarna Kerstin: Bland livliga pojkar - sökande lämplig lärarroll
Pärssinen Katri: "Tää on pelkkä ylistyslaulu mulla" - Vappuliisa Hakalehdon kertomus kuvaamataidonopettajuudestaan