TEVANLINNA-ALVAREZ, Maarit

VIRTUAL TANGENT VIRTUAALI TANGENT

Lopputyö 3.2.1993

Joustavuus, muuntelevuus ja pitkäikäisyys ovat avainsanoja kuvailtaessa uutta Tangent-toimistokalus tesarjaa.

Tämä lopputyö käsittelee sekä Tangentia että yleensä toimistoa, joka on muuttumassa sekä työympäristönä että käsitteenä.

Kehittyvän elektronisen teknologian ansiosta kommunikointi ja asioiden hoito on yhä kitkattomampaa. Johdottomat ja kaapelittomat puhelimet, tulostimet, telefaxit ja muut toimiston välineet ovat muuttuneet yhä kompaktimmiksi. Osa toimistorutiineista voidaan hoitaa "lennossa". Staattinen, henkilökohtainen työpiste muuttaa luonnettaan ja muotoaan. Toimiston kalusteiden luonne ja funktio muuttuvat. Tulevaisuuden toimiston työpistettä saattaa isännöidä useampi työntekijä. Niinpä kalustuskin on suunniteltu useaan tarkoitukseen tai on erityisen helposti muunneltavissa.

Nykyään kalusteet on usein koottu suorakaiteen muotoisista kappaleista, joiden muunteleminen kulmiin tai joiden erilleenottaminen on työlästä. Työpisteen järjestely on merkitsevä työntekijän yksityisen ja yleisen alueen määrittelyssä. Rintamasuunta, se kulma, jossa työntekijä sijoittuu istumaan työpisteensä tulijoihin nähden on tärkeä. Samoin on kalusteiden sijoittelu tärkeä työrauhan ja näköyhteyksien kannalta. Kalusteiden tulisi sallia tähän tarvittava hienosäätö.

Tangent-kalusteet vastaavat haasteeseen uudenlaisesta toimistokalusteesta. Sen komponentit ovat itsenäisiä, kevyitä osasia, jotka työntekijä voi itse asetella työpisteeseensä haluamallaan ja tarvitsemallaan tavalla. Layoutin joustavuus on Tangentin etu vanhoihin kalusteisiin nähden. Työpöydät tarjoavat oivallisen mahdollisuuden rintamasuunnan muunteluun myös rajatussa tilassa. Hienosäätö on mahdollista erityisesti kaarevareunaisten työpöytien ansiosta: seinä ikäänkuin tangeeraa itse pöydän kautta. Komponentit ovat kevyitä ja itsenäisiä. Harkittu niukkuus on Tangentin määräävin piirre. Suunnittelija on optimoinut valikoimansa. Periaatteena on, että työpisteessä ovat läsnä vain tarpeelliset, mutta riittävät kalusteet. Ekonomia on otettu huomioon myös pöydän jalkojen kohdalla. Kaikissa pöydissä on vain yhdentyyppisiä jalkoja. Pöytiä, kaappeja ja hyllyjä voidaan "kerätä" ympärille juuri oikealla tavalla, oikea määrä ja oikeassa kulmassa. Yhdistelmää voidaan muuntaa työntekijän tehtävien, tarpeiden ja luonteen mukaan. Pitkäikäisyys, muuntelevuus - se, ettei ole käytetty tarpeet tomia tai herkästi rikkoontuvia mekanismeja, tekevät Tangentista ekologisen.

AINEISTO: Myyjien, markkinointihenkilöiden ja sisustajien Tangent-haastattelu Martelassa, suunnittelija Pekka Toivolan haastatteluja. Kirjallisuutta ja lehtiartikkeleja: kts lähdeluetteloa. 40 s. ASIASANAT: Toimisto, kalusteet, toimistokalustaminen
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto