PVM: 15.11.1996
OSASTO: TEKSTIILI- JA VAATETUSSUUNNITTELUN OSASTO
LAITOS: TEKSTIILITAITEEN KOULUTUSOHJELMA
TEKIJÄ: MARJA TYPPI
TYÖN NIMI: ILMATILA
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ
SIVUMÄÄRÄ: 32

Lopputyöni aiheena on ilma, joka on elämälle välttämätöntä, mutta silti jotakin hyvin huomaamatonta ympärillämme. Olen halunnut tehdä ilman aistittavaksi elementiksi materiaalin ja muodon avulla. Työssäni tutkin kolmiulotteisia rakenteita, jotka valtaavat ja täyttävät ilmatilaa.

Visuaalisia lähtökohtiani ovat erilaiset struktuurit, puiden oksistot ja rakennetussa ympäristössä olevat konstruktiot.

Luonnosteluvälineenä käytin kolmiulotteista tietokoneohjelmaa, jolla rakensin systemaattisen sarjan eri tavoin täytettyjä kuutioita. Tietokoneella tehtyjen hahmomallien avulla pystyin tutkimaan eriaisia toistuvia rakenteita ja pysäyttämään ajatukseni hetkeksi johonkin muotoon. Tietokoneella mallinnuksessa parhaaksi työtavaksi osoittautui tekstiilimäinen kerros kerrokselta kasvattaminen.

Lopputyöni koostuu kahdeksasta, ulkomuodoltaan yhteneväisestä, "pylväästä", jotka ovat kooltaan 0,25 x 0,25 x 2 m. Pylväiden perusrakenteen muodostavat kahdeksan päällekkäin pinottua kuutiota. Pylväiden tiheyttä ja rakennetta muuntelemalla olen tutkinut, miten vähällä materiaalilla pystyn valtaamaan työlleni ilmatilan. Tärkeää työssäni on ollut itselleni uuden tekniikan löytäminen ja kehittely.

Kirjallisessa osuudessa esittelen työni taustaa ja työprosessin. Diasarja koostuu 19 kuvasta, jotka olen tehnyt kolmiulotteisella tietokoneohjelmalla (ElectroGig 3D Go!)

SIVUMÄÄRÄ: 32
AINEISTO: Kahdeksan pylvästä, kirjallinen osuus ja diasarja
ASIASANAT: Tekstiilitaide, tietokoneavusteinen suunnittelu
SÄILYTYSPAIKKA TAIK:n kirjasto, Tevan os.