1996
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen osasto
Veli-Pekka Tuononen
TUHAT JA YKSI VAATETTA - ajatuksia opiskelusta ja työstä

TUHAT JA YKSI VAATETTA - ajatuksia opiskelusta ja työstä on lähinnä suunnattu uusille vaatesuunnittelun opiskelijoille. Sen tarkoitus on antaa jonkinlaisia vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvat vaatetusalaan ja sen opiskeluun. Vastaukset ovat syntyneet kirjoittajan omien kokemusten, virheiden ja kysymysten kautta. Samalla se pyrkii selittämään lukijoilleen alaan liittyviä käsitteitä sekä opiskeluun liittyviä totuuksia, jotka eivät aina ole selkeästi havaittavissa.

Teos pyrkii antamaan toimintamalleja opiskelijalle, oli kyseessä sitten opiskelu, työharjoittelu tai työn haku. Sen tehtävä ei ole kuitenkaan antaa valmiita vastauksia, vaan luoda esimerkkien avulla lukijalleen perustan, jonka varaan hän voi rakentaa oman tapansa toimia.

Teos keskittyy pintapuolisesti antamaan lukijalleen kuvan opiskelun monipuolisuudesta ja samalla se pyrkii antamaan mahdollisimmmah totuudenmukaisen kuvan yhdesta tavasta toimia teollisena/kaupallisena mallistosuunnittelijana vaatetusalalla. Kirjoittaja pyrkii kertomaan lukijoilleen suunnitteluun liittyvistä työvaiheista, painottaen kuitenkin jokaisen suunnittelijan omaa kykyä löytää itselleen sopivat työtavat.

Teoksen tarkoitus on selventää alalle aikoville vaatesuunnitteluun liittyviä käsitteitä ja toimintamalleja, valmistaen näin tulevaan ammattiin.

Asiasanat: vaatetussuunnittelu, opiskeleminen