PVM: 11.12.1996
OSASTO: TUOTE JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN OSASTO
LAITOS: TEKSTIILITAITEEN JA VAATESUUNNITTELUN OSASTO
TEKIJÄ: SARI SYVÄLUOMA
TYÖN NIMI: SYKLUS-HUONEKALUKANGASKOKOELMA
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ
SIVUMÄÄRÄ: 47

Lopputyöni ensimmäinen osa käsittää viiden huonekalukankaan kokoelman Sellgrens Veveri A.S:lle.

Messumatkat muodostivat tärkeän osan tutkimustyöstäni kokoelman suunnittelussa. Messumatkojen aikana sain uusia virikkeitä.

Työlläni oli hyvin realistiset puitteet. Alusta saakka olin selvillä rajoituksista ja mahdollisuuksista. Tällä tavoin vältyin tuotannollisilta ja teknisiltä ongelmilta. Tiesin esimerkiksi mitä materiaalia ja mitä konekantaa tulisin käyttämään.

Kangaskokoelmani esiteltiin Kööpenhaminassa The Scandinavian Furniture Fair-messuilla 1996. Messut asettivat aikataulun ja päämääran. Kuosit valmistuivat huhtikuussa 1996.

Kirjallisessa osassa pääpaino on idea-maailmani kuvauksella. Lisäksi olen tutkinut julkisen tilan tekstiilejä Norjassa. Kerron lyhyesti kokoelman tuotannosta ja sen teknisistä lähtökohdista. Tärkeänä osana lopputyöni kirjallisessa osassa ovat olleet kiinnostukseni kohteet, kuten ihmisen jäljet luonnossa ja kulttuurissa seka myytit ja tarut. Kohteet luonnoksilleni löytyivät lähiympäristöstä.

Minulle oli haasteellista valmistaa lopputyöni vieraassa kulttuurissa. Prosessin aikana tutustuin norjalaiseen kulttuuriin ja sen eri ilmenemismuotoihin, arkipäivän elämässä, kodeissa ja julkisessa tilassa.

AINEISTO: Syklus-huonekalukangaskokoelma, Kirjallinen osa
ASIASANAT: Huonekalukangaskokoelma, Syklus
SÄILYTYSPAIKKA: Taideteollisen korkeakoulun kirjasto