PVM: 10.6.1996
OSASTO: Tekstiilitaiteen ja vaatesuunnittelun osasto
KOULUTUSOHJELMA: Vaatesuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Sorsa Irina Anna Sofia
TYÖN NIMI: Kaupallisen lastenvaatemalliston suunnittelu
TYÖN LAJI: Lopputyö

Citysokos tavaratalojen lastenvaatehankintaosasto ostaa ja teettää ketjun tavarataloille tuotteita toimintamallinsa mukaisesti. Hankinta on jakautunut tuotealueisiin ostettavien ja teetettävien tuotteiden perusteella. Mallisuunnitteluyksikkö toimii itsenäisesti vaatteita ja asusteita hankkivien ostoryhmien työllistämänä. Lopputyön tavoitteena on ollut suunnitella mallistoja lastenvaateosastolle sekä pohtia koti-ja ulkomaisten tehtaiden kanssa työskentelyn välisiä eroja sekä yrityksen omien vaatemallien suunnitteluun liittyviä asioita.

Lopputyössä käsiteltävät mallistot on valmistettu Suomessa ja Unkarissa. Mallistot sisältävät trikootuotteita sekä vauvoille (koot 60-90 cm) sekä leikki-ikäisille (koot 80-120 cm). Työn hinta sekä tuotteet valmistavan tehtaan konekanta vaikuttavat oleellisesti lopputulokseen. Tiukassa aikataulussa tapahtuva suunnittelutyö alkaa tuotetarpeen kartoituksella, jota seuraa trenditaulujen ja värikarttojen laadinta. Kohderyhmä luo pohjan tuotteiden ulkonäölle, jota suunnittelija lähtee toteuttamaan yhdessä ostoryhmän kanssa.

Suunnitteluprosessin sujuvuuteen ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm.suunnittelijan ammattitaito, hinta ja valmistusmaa, kohderyhmä, kampanjat sekä käytettävissä oleva budjetti. Onnistunut lopputulos mitataan odotetun myyntitavoitteen täyttymisellä.

Lopputyössä käsiteltävät tuotteet on valmistettu yrityksen omalla private label, Piccolino-merkillä. Valmiit tuotteet hinnoitellaan siten, että hinnoittelueron tuleo olla riittävä vastaaviin merkkituotteisiin nähden. Lastenvaatesuunnitteluun yleisellä tasolla vaikuttavat väestörakenteelliset ja yhteiskunnalliset seikat, tietyt ulkonäköodukset, vaatehuollolliset, laadulliset sekä kestävyys- ja käytännöllisyysnäkökohdat hinnan ohella.

AINEISTO: Kirjallinen työ
ASIASANAT: Lastenvaatesuunnnittelu, tavarataloketju
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto
SIVUMÄÄRÄ: 82, 7 liitettä