PVM: 14.11.96
OSASTO: TEKSTIILITAITEEN JA VAATETUSSUUNNITTELUN OSASTO
KOULUTUSOHJELMA TEKSTIILITAITEEN JA VAATETUSSUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA
TEKIJÄ: TARJA PITKÄNEN
TYÖN NIMI: METSÄ, KATTAUSTEKSTIILEJÄ SUOMEN KÄSITYÖN YSTÄVÄT RY:LLE
TYÖN LAJI: LOPPUTYÖ

Lopputyönäni suunnittelin ja osittain itse valmistin kattaustekstiilikokoelman Suomen Käsityön Ystävät ry:lle. Toteutettuun kokoelmaan kuuluu kaksi pöytä- ja lautasliinakuosia värisarjoineen, kahden kaitaliinan ja tabletin sarja värityksineen sekä neljä damastiliinakuosia. Materiaaleina käytin aivinapellavaa, merseroitua ja nauhamaista puuvillaa. Suurissa pöytäliinoissa etsin struktuuripintaisia sidoksia pienteollisesti valmistettaviin ja käsinkudottaviin kankaisiin. Kaitaliinoissa ja tableteissa tutkin uuden materiaalin, nauhamaisen puuvillan ominaisuuksia, teknisiä mahdollisuuksia ja rajoituksia käyttötekstiileissä. Nauhamaisen puuvillan taiteellisia ilmaisukeinoja tutkin damasteissa.

Kankaideni taustana ja aihemaailmana ovat suomalainen metsä väreineen, muotoineen, tunnelmineen ja salaisuuksineen. Kankaissani olen tuonut esille kokemiani hetkiä luonnossa; pajukon paljaita kevättalvisia oksistoja aamuauringon hohteessa, tiheän kuusikon havuntuoksuista mehevää vihreyttä syksyisen ilta-auringon säteissä ja kuivan kankaan kuumaa hopeista hehkua kesäauringon keskipäivän paahteessa.

Kankaani olivat Metsä-nimisenä näyttelynä esillä INTO-galleriassa 28.2 - 10.3.1996 ja Design Forumin ikkunassa 9.4 - 9.5.1996. Damastisarja oli mukana myös TEXO ry:n 40-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin kuuluvassa Raportti-näyttelyssä Jyväskylässä 31.5 - 25.8.1996.

Lopputyöni kirjallinen osuus jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee lopputyöni suunnitteluun ja tekemiini valintoihin vaikuttaneita asioita. Toisessa osassa esittelen lopputyökankaani ja Metsänäyttelyn. Kolmas osa on tutkielma kattaustekstiilien tuotannosta ja kehityksestä. Työhöni kuuluvat mallikansio kuoseista sekä diasarja kokoelman kuoseista ja Metsä-näyttelystä.

AINEISTO: Kirjallinen osuus, näytekansio, Metsä-näyttely ja diasarja
ASIASANAT: Suomen käsityön Ystävät ry., kattaustekstiilit, kudotut kuosit
SÄILYTYSPAIKKA: Taik:n kirjasto, Tekstiilitaiteen laitos
SIVUMÄÄRÄ: 82