15.4.1996
OSASTO: Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun osasto
LAITOS: Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Niiranen, Mikko
TYÖN NIMI: Inox inquests eveningwear
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyöni keskittyy kellotuksen mahdollisuuksien tutkimiseen. Haluan selvittää, millaisia kaavamuotoja, materiaaleja ja teknisiä ratkaisuja on käytettavä erilaisiin muotoihin, rytmeihin tai volyymeihin pyrittäessä.

Aihetta tutkiessani olen käyttanyt hyväksi muotoilua ja tasokaavoitusta. Havaintoni olen esittänyt yhdeksässä naisten asukokonaisuudessa. Kokoelma ei ole tieteellinen katsaus kellotukseen, vaan suunnittelijan näkokulma aiheeseen.

Kellottamalla saatavaan lopputulokseen vaikuttavat merkittävasti pienetkin materiaalin tai kellotuksen voimakkuuden muutokset. Mitä ehdottomampi on halutun lopputuloksen suhteen, sitä enemman on manipuloitava kellotuksen liikkumavapautta.

Valokuva: Jussi Pohjaväre, Visual Oy.
Aineisto: Prosessin kuvaus, pienoiskaavat, valokuvat
Asiasanat: Kellotus