PVM: 14.11.1996
OSASTO: Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun osasto
KOULUTUSOHJELMA: Vaatesuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Koskinen Jaana / Leppänen Katriina
TYÖN NIMI: Tanko / Langasta vaatteeksi
TYÖN LAJI: Lopputyö

Tanko-mallisto on Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen laitoksen opiskelijoiden Katriina Leppäsen ja Jaana Koskisen yhteistyönä syntynyt lopputyö. Lopputyö sisältää vaatetuskangaskokoelman, josta on valmistettu vaatemallisto naisille syksylle 1995, sekä kirjallisen lopputyön. Lopputyön kirjallinen osuus jakautuu malliston idean esittelyyn ja valmistusprosessin kuvaukseen. Sekä kankaan, että vaatemalliston valmistusprosessi on kuvattu erikseen kummankin lopputyöntekijän näkökulmasta katsottuna.

Lopputyönä tehty Tanko-mallisto jatkoi syventävinä opintoina aloitettua yhteistyötä vaatetussuunnittelun ja tekstiilitaiteen kesken. Tarkoituksena oli löytää uusi kangas- ja vaatevaihtoidea pienteollisesti valmistettavaksi ja edelleen tarjottavaksi vähittäisliikkeille. Ensimmäinen syventävinä opintoina tehty kokeellinen mallisto oli lähtökohtana työstäessämme projektia eteenpäin teolliseksi mallistoksi. Teollinen mallisto muuttui teollisuuden ja kaupan asettamien rajoitusten mukaan. Kokeelliset muodot muuttuivat kankaiden ja vaateiden osalta sovinnaisempaan muotoon. Halusimme säilyttää uudessa mallistossa idean minimalistisesta tyylikkyydestä ja voimakkaasta materiaalin tunnusta. Perusajatuksena oli malliston kaikkien osien yhteensopivuus ja vaihdeltavuus. Tilanteen luonteen mukaan mallisto muuttaa luonnettaan arkisesta juhlavaan ja asiallisesta rohkeaan. Malliston voimakasta, yksinkertaista, graafista ilmettä tukemaan suunniteltiin esitekansiot ja käyntikortit graafisen suunnittelun laitoksen kanssa.

AINEISTO: Kangasmallisto, vaatemallisto, kirjallinen osa, 80 s. materiaalinäytekansio, esitekansio
ASIASANAT: Kangasmallisto, vaatemallisto
SÄILYTYSPAIKKA Taik:n kirjasto, Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun os.
SIVUMÄÄRÄ: 80