1996 Tekstiilitaiteen laitos
Jarkko Juhani Kallio
Koti-kokoelma, painokankaita kansainvälisille markkinoille

Lopputyö Taideteollisen korkeakoulun tekstiilitaiteen laitokselle koostuu seitsemän kuosia käsittävästä teollisesta painokangaskokoelmasta, joka on osa Finlayson Sisustustekstiili Oy:n kevään 1996 vientimallistoa. Mallisto esiteltiin kansainvälisillä Heimtextil-messuilla Frankfuitissa tammikuussa. Suunnittelun tavoitteena on ollut luoda monimuotoinen painokangaskokoelma keskieurooppalaisen kodin kokonaisvaltaiseen sisustamiseen. Kokoelman kantavana teemana on ollut kankaiden monipuolinen yhdisteltävyys ja kokoelman luoma kodikas tunnelma. Teolliselle painokankaalle on pyritty antamaan maalauksellinen, persoonallinen ilme. Ilmavat ja selkeät kuviolliset kankaat henkivät 50-luvun tunnelmaa uudella tavalla käsiteltynä.

Lopputyön kirjallisessa osassa on selvitetty Koti-kokoelman suunnittelun taustoja, lähtökohtia ja tavoitteita sekä matkaa luonnoksesta valmiiseen painettuun kankaaseen. Suunnittelun edellytyksenä on ollut kartoittaa Sisustustekstiili Oy:n Keski-Euroopan myyntikonttorin myynti- ja markkinointikanavat sekä markkina-alueen ja keskieurooppalaisen kuluttajan suunnittelulle asettamat vaatimukset ja rajoitteet. Oleellista on ollut sisäistää tapakulttuurierojen vaikutus suunnitteluun. Selvityskohteena on ollut myös Heimtextil-messut ja niiden merkitys kansainviliselle kodintekstiilialalle sekä Finlayson Sisustustekstiili Oy.-lle. Kirjallisessa osassa on pohdittu teollisen painokangassuunnittelun asettamia vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita sekä suomalaisen painokangassuunnittelun roolia kansainvälisillä markkinoilla. Länsimaisen yhteiskunnan ja osittain koko maailman yhdentymisestä johtuvat muutokset ovat vaikuttanut voimakkaasti myös kodintekstiiiialaan. Tavoitteena kirjallisessa osassa on ollut luoda kokonaisvaltainen käsitys teollisen painokankaan tuotantoprosessista suunnittelijan näkökulmasta katsottuna.

Lopputyö on ollut kokonaisvaltainen prosessi opiskelijasta ammattilaiseksi. Kokoelman suunnittelu on merkinnyt vastuunottamista tuotteen koko tuotantokaaresta: luonnostelusta, kuosien tietokoneavusteisesta työstämisestä kaavionkaiverrusvalmiiksi tiedostoiksi, värittämisestä, vedos- ja mallipakkatilauksista sekä tuotekuvausten ideoimisesta. Lopputyön aikana on ollut mahdollisuus tutustua teollisen painokankaan valmistus-, suunnittelu- ja markkinointiprosesseihin. Vuosi on opettanut paljon.

Aineisto: taiteellinen osuus: seitsemän painokangaskuosia ja kirjallinen osa 57 s. Asiasanat: tekstiilisuunnittelu, painokankaat