PVM: 4.12.1996
OSASTO: TEVA-osasto
LAITOS: Tekstiilisuunnittelun koulutusohjelma
TEKIJÄ: Paula Junttila
TYÖN NIMI: Kudonnan ideoiva mallisto Sellgren-Tekstiili Oy:Ile
TYÖN LAJI: Lopputyö
SIVUMÄÄRÄ: 60

Lopputyössäni olen yhteistyössa Sellgren - Tekstiili Oy:n kanssa toteuttanut kudonnan ideoivan malliston. Ideoiva mallisto tarkoittaa mallistoa, joka ei ole tuotannossa. Tuotantoon mallisto tai sen osa tulee, löytäessään asiakkaan tai useampia. Mallisto rakentuu verhoista ja verhoilukankaista.verhoissa ja verhoilukankaissa loimet ovat vakiot. Verhoissa käyttamäni loimi on Sellgrenin vakoi-verholoimi.Verhoilukankaita varten sain oman koeloimen, johon pyrin saamaan useita erilaisia, mutta samanhenkisiä kankaita. Mallistoni suuntaan julkisisustamiseen. Suurin osa käyttämistäni langoista on paloturvallista Trevira Cs lankaa.

Taiteellisina lähtökohtina ovat toimineet kadut; harmaat, välissä loskaiset, sateella kiiltävät, struktuurit, valot ja varjot.

Malliston rajauksina ovat toimineet:
Väriskaalan rajaaminen harmaaväriskaalaan ja metallinhohtoon.
Vuorolankaisuus eri tavoin toteutettuna.
Toimikassidos ja sen johdannaiset.
Valon vaikutus.

Lopputyön ohjaajina ovat toimineet Irma Kukkasjärvi, tekstiilitaiteen professori, tekstiili- ja vaatetussuunnittelun osastolta. Ulkopuolisena ohjaajana on toiminut sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija Jouko Järvisalo. Sellgrenin puolelta pääsuunnittelija Helena Hyvönen. Kirjallisessa osassa käyn teoreettisesti läpi kuitukemian perusteet ja polyesterin. Standardeista paloturvallisuuden. Sivuan myös tekstiiliteollisuuden asemaa ja Sellgreniä yrityksenä. Määrittelen designer ammattinimikkeen. Lopuksi kerron malliston rakentumisen ja kuvailen prosessin