Pvm: 1.11.1996
Osasto: Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Päivi Jokelainen , Riitta-Maija Oksanen
Työn nimi: Messujen kautta maailmalle
Työn laji: Lopputyö

Lopputyömme koostuu kolmesta osasta. Osa 1, Messujen kautta maailmalle, osa 2, RMO Uudet kuviot, osa 3, Muodonmuutos. Ensimmäisessä osassa tekijät kartoittavat suomalaisten tekstiilisuunnittelijoiden vientitoiminnan käynnistämismahdollisuuksia. Kohteena on Keski-Eurooppa ja Pohjoismaat, keskittyen käsittelemään, painokuosien myyntiä. Nykytilanteesta on hankittu tietoa haastatellen alalla toimivia suunnittelijoita sekä sisäänostajia.

Konkreettista kokemusta on haettu osallistumalla Heimtextil-messuille ja Ruotsin kansainvälisille tekstiilimessuille. Merkittävien kotimaisten ostajien tapaamiset ovat tarjonneet vertailupohjaa messumyynnille. Näkökulma on toimintaansa aloittavan freelancerin, mutta koska yritystoiminta klinnostaa, on yritysmuotoja vertailtu suunnitteluviennin kannalta. Suunnittelua ulkomaille myyvien suomalaisten designereiden maärä osoittautui pieneksi. Jos tavoitteena on toimia itsenäisenä suunnittelijana keskittyen mallien myyntiin, on toimeentulon edellytyksenä ulkomaiset asiakassuhteet. Haastatteluiden tuloksena ja tekijöiden kokemusten perusteella voidaan todeta, että kontaktien luominen kansainvälisillä messuilla on hyvä keino hankkia ulkomaisia asiakkaita , mutta Pohjoismaalaiset asiakkaat tavoittaa parhaiten suorien asiakastapaamisten kautta.

Osissa 2 ja 3 tekijät esittelevät omat ulkomaan myyntiin suunnatut sisustuskuosikokoelmansa suunnitteluprosesseineen.

AINEISTO: Osa 1, Messujen kautta maailmalle, osa 2, RMO Uudet kuviot, osa 3, Muodonmuutos, liitteet
ASIASANA: design, mallinmyynti, messut
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto
SIVUMÄÄRÄ: 53 + 36 + 24