17.4.1996
OSASTO: Tekstiilitaiteen ja vaatetussuunnittelun osasto
LAITOS: Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
TEKIJÄ: Hakamäki, Sari Kaarina
TYÖN NIMI: Pieniä paitoja
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyöni koostuu Pieniä paitoja -kokoelmasta, kokoelman paitojen ja niitä esitelleiden diakuvien näyltelyripustuksesta sekä lopputyökansiosta. Lopputyössäni olen keskittynyt kaulukseen. Sijaintinsa vuoksi kaulus saa erityisaseman vaatteen muihin osiin verrattuna. Koska kaulus on kasvojen välittömässä läheisyydessä, se huomataan varmasti. Kaula on luonteva alue koristelulle. Lopputyökokoelmani suunnittelussa olen pyrkinyt kauluksen korunomaisuuteen. Olen suunnitellut 12 paidan kokoelman, jossa toteutan näkemystäni naisen koristamisesta. Päämääränäni on ollut tarjota koruja vaatteen muodossa. Vaatteen koristeellisuuden ja funktionaalisuuden yhdistämistä olen pitänyt lopputyöni varsinaisena haasteena. Erilaisten materiaalien, värien ja kuvioiden yhdistämistä olen käyttänyt koristeellisuuden toteuttamisessa. Yksityiskohdilla on huomattava rooli kokoelmani paidoissa. Lopputyökokoelmani visuaalinen ilme pohjautuu muotojen lisäksi erilaisten materiaalien yhteensopivuuteen sekä niiden vaihteluun. Erilaisten materiaali-, väri- ja pintastruktuuriyhdistelmien luominen on ollut tärkeä osa suunnittelua. Paitoja suunnitellessani olen ajatellut niiden soveltuvuutta sekä asusteiksi muiden yläosien alle että itsenäisiksi vaatteiksi. Paidat ovat hihattomia ja vartalonmukaisia. Pieniä paitoja -näyttely oli Into Galleriassa 12.3. - 17.3.1996. Halusin esitellä kokoelmani näyttelynä näytöksen sijaan. Halusin katsojan pääsevän yhtä lähelle paitoja kuin tavallisessa käyttötilanteessa sekä saavan tarpeeksi aikaa paitojen ja niiden yksityiskohtien tarkasteluun. Näyttelyssä paidat esiteltiin somistusnukkien päälle puettuna sekä diakuvin. Lopputyökansiooni on dokumentoitu lopputyöprosessi. Suunnitteluprosessin kuvauksen oheen olen koonnut joitakin työn kuluessa pohtimiani asioita kuten sitä millaisiin seikkoihin kaulusta on aikojen kuluessa yhdistetty ja kauluksen käyttöön liittyviä asioita. Kokoelmani paitojen kuvat lopputyökansiossani ovat näyttelyni diakuvista tehtyjä värivalokopioita. Lopputyökansiossani on näytteet paitojen materiaaliyhdistelmistä sekä tyylitellyt mallipiirrokset.

Aineisto: Lopputyökansio
Asiasanat: Kaulukset, koristautuminen