Pvm: 9.9.1996
Osasto: Tekstiili- ja vaatesuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Vaatetussuunnittelun- ja pukutaiteen koulutusohjelma
Tekijä: Haapalainen Pia
Työ nimi: Rinnanmitan edellä - urheilurintaliiveissä
Työn laji: Lopputyö

Tarkoituksenmukaisen, haluttavan, ei alusvaatemaisen, uusi-ilmeisen urheilurintaliivimallin suunnittelu asiakkaalle eteenpäin markkinoitavaksi.

Työ painottuu urheilurintaliivien vaatimuksien käsittelyyn rintojen anatomian, urheilurintaliivien tarpeellisuutta käsittelevien tutkimusartikkeleiden, vaatetusfysiologian, materiaalitietouden sekä tämänhetkisen tarjonnan kautta. Työ sisältää pohdintaa kuluttajien asenteista urheiluliiveihin, urheiluliivien asemaa markkinoilla ja niiden näkymistä mainonnassa. Työssä on myös hyödynnetty syventävänä projektina tehdyn urheilurintaliivejä käsittelevän markkinatutkimusen tuloksia. (Markkinatutkimusta urheilurintaliiveistä sekä kuluttajille että myyjille säilytetään TaiK:n vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelman kirjastossa.)

Jatkossa tapahtuvan valmistuksen materiaalihankintoineen järjestää asiakas. Tuotteen jatkokehitys testauksineen jatkuu tämän työn jatkona. Koska tuote ei vielä tule markkinoille, ei tämän työn yhteydessä julkaista kuvamateriaalia valmiista tuotteesta asiakkaan etujen vuoksi.

Aineisto: tutkielma liitteineen
Asiasanat: alusvaatteet, urheiluvaatetus, vaatetusfysiologia
Säilytyspaikka: TaiK:n kirjasto, Teva-osasto
Sivumäärä: 32 + 40