VASE, Päivi

TRILOGIA

Lopputyö 10. 9. 1993

Lopputyön kirjallinen osa on kolmiosaisen tekstiiliteoksen valmistumista selostava raportti. Tekstiilisarja tehtiin tilaustyönä Digital Equipment Corporation Oy:n Suomen pääkonttorin aulaan.

Tavoitteena oli sijoituspaikkaansa luontevasti asettuva tekstiiliteos. Sijoituspaikan monet vaatimukset oli osattava ottaa huomioon tekstiiliteosta suunniteltaessa. Siksi työn kuluessa havaittujen ongelmien ja niiden ratkaisun kuvailu on kirjallisen raportina keskeisenä sisältönä. Liitteissä esitellään työsuunnitelma, palokokeet, tekstiilimateriaalien ja ripustusrakenteiden ruostutuskokeet, sidospiirrokset, ripustuspiirrokset sekä tekstiiliteoksen huolto-ohjeet.

Raportti sisältää monia muistiinpanoja erilaisista työskentelykäytännöistä, joita kehittelin työn kuluessa. En ollut aikaisemmin tehnyt yksin suurikokoista julkisen tilan tekstiiliä kutomalla ja käsin punomalla, joten koin nämä muistiinpanot tärkeiksi oman ammattitaitoni kehittämisen kannalta. Keskeisen osan raportin sisällöstä muodostavat kuitenkin materiaalikokeilut ja tekstiiliteoksen sisällön pohdinta suhteessa materiaalikokeiluihin. Myös työn viimeistely ja ripustus selostetaan raportissa. Lopuksi esittelen valmiin tekstiiliteoksen ja tarkastelen, millaisilta tehdyt ratkaisut vaikuttavat valmiissa teoksessa sen sijoituspaikalla.

Valmiin tekstiiliteoksen materiaalit ovat teräslanka, neopreeni(kumi), polyuretaani(muovi) sekä polyamidi- ja polyestermonofilamentti. Pyrin materiaalivalinnoilla tekstiilin sijoitusympäristöön mukautuvaan ilmaisuun sekä voimakkaasti kolmiulotteisiin rakenteisiin. Työn ensimmäinen osa punottiin käsin. Työn toinen ja kolmas osa kudottiin kaksitukkisilla kangaspuilla.

AINEISTO: kirjallinen raportti, jossa tekstiiliteoksen valmistumista kuvailevan tekstin ohesa on 65 kuvaa sekä 14 liitettä, 128 s.
ASIASANAT: kolmiulotteisuus, kudontatekniikka, käsin punonta, metallin pintakäsittelyt, neopreeni, polyamidi, polyester, polyuretaani, ripustus, tekstiiliteokset, teräslanka