RATALAHTI, Minna

KOLME MATTOA HAASKIOPAPERISTA JA JÄTEKUMISTA, ideoita jätteen käyttämisestä maton raaka-aineena

Lopputyö

Suunnittelin ja toteutin kolme mattoa haaskiopaperista ja jätekumista. Kudoin matot primitii- visellä tekniikalla, mutta lopputyöni kirjallisessa osassa mietin, kuinka kudontatekniikkaa voisi kehittää.

Lopputyöni aiheenvalinnan taustalla on huoli ympäristömme saastumisesta ja ajatus siitä, että jokainen ihminen voi vaikuttaa ympäristön tilaan. Etsin omalla ammattialueellani, tekstii- lisuunnittelussa, tapaa korvata neitseellinen materiaali jätteellä.

Testasin mattojen kulutuksenkestoa standardin mukaisella testillä VTT:n mattolaboratoriossa. Testien tulokset olivat hyvät. Myös kotona tekemäni pesunkestokokeet antoivat hyvät tulokset.

AINEISTO: kolme mattoa, kymmenen testitilkkua, lopputyökirja
ASIASANAT: jätemateriaalit, matot, paperinarumatot, tekstiilisuunnittelu
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto