ANDERSIN, Nan

"JUBILOSO" TRE FESTDRÄCKTER AV SIDEN MED TILLHÖRANDE SMYCKEN

Slutarbete 28. 3. 1993

Slutarbetet Jubiloso består av tre festdräcktshelheter inklusive smycken. Alla tyger är av natursiden. Jag har planerat tygernas mönster, tryckt eller på annat sett själv mönstrat tygen. Jag har också planerat dräckterna och utarbetat mönstren till dem samt planerat och tillverkat smyckena (silver). Slutarbetet var utställt på Galleria Agora. Varje dräkthelhet är planerad och gjord för en spciell person som jag valt.

Jag hade tre målsättningar för slutarbetet. En var att pröva om jag kan göra en dräkthelhet åt en person utan hennes inverkan och ändå kunna göra den så att hon känner sig hemma i den, altså att pröva min intuition. En annan var att specialisera mig på olika metoder för mönstring av siden dvs. färgteknik och mönstringsteknik samt utforska möjliga specialtekniker på området. Den sista var att behärska alla delar gällande framställningen av dräkthelheter - utom sömnad - så att jag kan åstadskomma det jag strävar efter och så att alla delar i helheten friktionsfritt funktionerar ihop med varandra. I slutarbetet har jag lagt vikten på den konstnärliga delen .

Bedömningen, som skett ur tre synvinklar, som inte är parallella med målsättningarna, nämligen min egen, modellernas och mediernas. Jag bedömer själv, om jag kunnat åstadskomma vad jag strävat efter. Modellerna svarar på frågeformulär och ger sin bedömning av helheten och dess delar. Allmänhetens och mediernas reaktion beaktas.

Angående resultaten anser jag, att jag kunnat uppnå min mål. Jag har studerat färgteknik mångsidigt och utvecklat egna metoder. Personerna som jag planerat dräkthelheterna för bedömde resultatet påsitivt. Medierna uppmärksammade utställningen med tre radiointervjuer och tre intervjuer till olika tidningar.

MATERIAL: Tre sidendräkter med silversmycken, skriftlig del.
ÄMNESORD: festdräkt, dräkthelheter, natursiden, silversmycke, tygtryckning.
FÖRVARAS: Konstindustriella högskolans bibliotek, Institut för textilkonst.