TALA, Heli

"KIRJAN KOLMIULOTTEISUUDESTA"

Lopputyö 10.3.1994

Lopputyössäni tarkastelen kirjan kolmiulotteisuutta, kirjan veistoksellisuutta, plastista muotoa.

Kirjasta ei aikaisemmin ole tehty sen kolmiulotteisuuteen, plastiseen muotoon liittyvää tutkimusta, vaan kirjan ulkomuotoa on tarkasteltu lähinnä tyyliseikkojen valossa.

Tarkastellessani kirjaa liikun perinteisen kirjan ja taiteilijakirjan välimailla. Käsittelen kirjaa kuitenkin "kirjamaisena", mutta standardeista irtautuvana tuotteena.

Kirjan historiasta plastisesti käsiteltyjä, kolmiulotteisia kirjoja löytyi lähinnä keskiajalta, jolloin kirjat valmistettiin kokonaan käsityönä. Myöhemmin kirjojen toisintaminen painamalla, valmistusmenetelmien kehitys ja paperin käyttöönotto aiheuttivat kirjojen muodon pelkistymisen ja litistymisen.

Valmistin erimuotoisia, kolmiulotteisia kirjoja, joissa pyrin rikkomaan kirjan perinteisen muodon (litteä suorakaide) ja etsimään keinoja luoda muodoltaan kompleksisempia, veistoksellisia kirjoja. Valmistin ne käsityönä eräänlaisiksi prototyypeiksi, joissa kokeilin eri materiaaleja ja niiden yhdistelyä sekä soveltuvuutta erilaisiin kirja muotoihin. Etsin muotoja, jotka voisivat toimia kirjana. Pyrin ratkomaan ongelmia, joita käyttämäni materiaali, rakenne tai kokonaismuoto aiheutti. Ongelmien ratkaisemista helpotti se, että valmistin kirjat käsityönä.

Työprosessin aikana ilmeni, että kirjan muodoksi kelpaavat kompleksisetkin muodot. Muoto on mahdollista aikaansaada monin eri keinoin: kantta muotoilemalla, sivujen kokoa ja muotoa vaihtelemalla jne. Lopputyötä tehdessäni selvisi myös, että kirjan kolmiulotteisuus on laaja ja mahdollisuuksia täynnä oleva alue, jota nykypäivän kirjojen suunnittelussa ja teollisessa valmistuksessa ei huomioida.

AINEISTO: Kirjat, näyttely, kirjallinen raportti 34 s.
ASIASANAT: Kirja, kolmiulotteisuus
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto