TAKALA, Vuokko

SUOMALAISUUS SUOMI MUOTOILEE NÄYTTELYISSÄ

Lopputyö

Kuvaus suomalaisuuden ilmenemisestä Suomi muotoilee 1-8 näyttelyiden diskurssissa.

Tutkielma käsittelee Suomen Taideteollisuusyhdistyksen julkaisemia kirjoituksia 80-luvun Suomi muotoilee näyttelyistä. Kirjoituksia nimitetään diskurssiksi. Tutkielman oletuksena on, että diskurssissa keskeisenä arvona esiintyvät suomalaisuuden ominaispiirteet. Tutkielmassa kuvataan diskurssia keskittymällä siinä esiintyviin määritelmiin hyvän suomalaisen muotoilun ja suomalaisuuden piirteistä. Diskurssissa esiintyvät arvostukset, ominaisuuksien määrittelyt ja esineiden kuvailut on jaoteltu taulukoiden avulla. Diskurssissa esiintyvien asenteiden ilmenemisen kautta ne on eroteltu omaan kulttuuriin ja vieraaseen ei-kulttuuriin.

Diskurssissa ilmenee, että odotukset suomalaisuudesta alkavat esiintyä erityisesti viidennen näyttelyn aikana, 80- luvun puolivälissä. Tällöin samanaikaisesti vaikuttavat sekä postmodernismin haasteet että kansainvälistymisen vaatimukset. Diskurssissa ilmenee, että postmodernismiin suhtaudutaan aluksi positiivisen odottavasti ja se ymmärretään mm. historian ja perinteitä kunnioittavana, mutta sitä nimitetään myöhemmin formalistisiksi eurooppalaiseksi tyyliksi, johon suhtaudutaan negatiivisesti. Tällöin tulevat esiin vaatimukset muotoilun suomalaisuudesta. Suomalaisuus määritellään kuitenkin funktionalismin ja modernin projektin määreillä, jonka pohjalla myös suomalaisen muotoilun myyttinen tarina näyttää olevan rakennettu.

Diskurssissa ilmenee, että kansainvälistymisessä pidetään keskeisenä teollisuuden kilpailukyvyn terästämistä, jossa muotoilulla katsotaan olevan tärkeä merkitys. Kunniamaininnoissa korostuvat perinteinen taideteollisuus ja uniikkiteokset. Kahdeksannen näyttelyn kunniamaininnoissa uniikkiteosten paperinkäytön palkitsemisen kautta valitaan selkeästi muotoilupolitiikaksi ekologinen muotoilu. Paperi, puun jalostusasteena, edustaa ekologista suomalaisuutta, ja pyrkii jatkamaan suomalaisen muotoilun myyttistä tarinaa, jossa kuitenkaan esim. koneiden ja laitteiden teollisella muotoilulla ei näytä olevan kovin merkittävää asemaa.

AINEISTO: Kirjoitettu tutkielma 160 s. + liitteet ASIASANAT: Suomi muotoilee -näyttelyt - suomalaisuus SÄILYTYSPAIKKA: TaiK:n kirjasto