SVAHN, Anna-Karin

I ODOMOKS VÄRLD - ILLUSTERANDET SOM PERSONLIG PROCESS

Lopputyö

I detta skriftliga arbete berättar jag om själva skapelseprocessen till mitt slutarbete - illustrerandet av texten till sagoboken Odomok och planerandet av bokens lay- out. Jag väljer att koncentera mig på illustrerandet, fastän bildernas yttre också formats efter texten som element i lay- outen på bokens sidor. Att skriva om illustrerandet som en tolkingsprocess från ord till bild, känns naturligast för mig, eftersom det både yrkesmässigt som grafiker och personligt som människa, varit en mycket intressant och lärorik upplevelse.

Mina tidigare planer på att skriva om John Bauers och Gustaf Tenggrens sagoboksillustrationer, om hur jag tagit intryck av dem och hur detta avspeglats i mina illustrationer till Odomok, ändrares då sagan ledde mig in på andra vägar. Redan i ett tidigt skede av processen, då jag började planera hur ragaluferna och klumsarna (figurerna i sagan Odomok) skulle se ut, upptäckte jag något intressant: Sagan, med ragaluferna i spetsen, började leva sitt eget liv i mina bilder. Stämningen i sagans illustrationer bestämdes i stort av sagans små personliga varelser själva! Miljön, färgsättningen och stämningen i bildernas ragaluf-mossa (platsen där sagans varelser är bosatta) avvek så mycket från de Bauers och Tenggrens sagoillustrationer som jag hade tänkt skriva om, att jag inte mera kunde påstå att jag tagit intryck av dem.

Sedan våren 1991 då Odomok och hans vänner steg in i mitt liv lämnade de mig ingen ro förran på hösten 1993 då illustrationerna var färdiga och bilderna och texten var i bokform. Sedan dess har jag förundrats över föränderligheten i arbetsprocessen, vilken växlade mellan entusiastisk inspiration, lekfull glädje och ett trist stillastående där ingenting verkade hända. Om detta och om mitt samarbete med författarinnan till Odomok - växelverkan mellan bild och text - vill jag också skriva. Allt som allt vill jag ge en helhetsbild av processen från början till slut - hur den gick till, hur jag upplevde den och vad jag lärde mig på vägen. Denna överblick hjälper mig i framtida kreativa projekt, och om den också är till nytta och glädje för någon annan, t.ex med ett liknande arbete framför sig, så är jag glad.

Jag ger mig nu in i skapelseprocessen på nytt och ser på den med nya ögon som det visuella äventyr och den personliga utveckling den har varit.