Osasto: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osasto

Tekijä: von Konow Jatta

Työn nimi: Kehto - asumisen ensimmäinen elementti. Tutkimus kehdosta, keinutuolista ja asumisen vaiheista

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

Tässä tutkimuksessa käsitellään asumismuotoja ja niissä käytettyjä kalusteita, lähemmin kahta kalustetta, kehtoa ja keinutuolia. Kehdon aikumuodot ovat olleet jo ihmiskunnan varhaisimpien vaiheiden aikana käytössä. Kehto ja keinutuoli ovat kalustepari, joita tarkastelen niiden käyttöominaisuuden mukaan rinnakkaisilla ilmiöinä.

Kehdon muoto ja valmistustapa ovat muuttuneet aikojen saatossa, mutta kehdon universaali ajatus on edelleen sama. Kehto on tarkoitettu sylilapsen hoivaamiseen, keinutuoli on kehittynyt sittemmin kehdon rinnalle auttamaan sekä aikuista että lasta.

Kehto edustaa ilmeisesti vanhinta esineperinnettä, jolla on vastineensa vielä nykyaikana. Varhaisin kehtoperinne elää edelleen Amerikan intiaanien ja eräiden Aasian kansojen keskuudessa. Kannettavasta esikehdosta kehittyi rakennettuun asuntoon sopiva riippukehto. Jalaskehto on kehittynyt jo tämän vuosituhannen alkupuolella siihen muotoon, jona se nykyisin mielletään kehdon perustyypiksi. Kehdon muodoissa ja rakenteissa ilmenee suuria eroavuuksia samoin kuin kehdon valmistusmateriaaleissa. Kehdon muoto ilmaisee käyttäjiensä yhteiskunnallisen taustan ja varallisuuden.

Kehdosta pienen lapsen vuoteena alettiin luopua vuosisadan vaihteessa. Syynä tähän nähdään yhteiskunnalliset muutokset, kaupungistuminen ja lastenhoidon kehittyminen. Alkeellinen hygienia ja tietämättömyys aiheuttivat pienten lasten suuren kuolleisuuden. Osasyyksi nähtiin myös kehto, jossa lasten surkeus kulminoitui.

Keinutuolista tuli aluksi kätevä jatke kehdolle, koska siinä saattoi tuudittaa ja rauhoittaa jo kehto-iän ohittanutta pienokaista. Tähän viittaa amerikkalaisten keinutuolista käyttämä nimitys "äidinapu". Meillä keinutuoli yleistyi vasta viime vuosisadan lopulla, jolloin siitä tuli suosittu "jokakodinkaluste".

Keinutuolin havaittiin soveltuvan myös sairaan henkilön, varsinkin vanhuksen käyttöön. Vähäisen keinuvan liikkeen on todettu auttavan hengittämistä ja samalla heikot lihakset saavat kevyttä liikuntaa. Keinutuolia käytetään kivun lieventäjänä ja rentouttajana. Keinutuolin suosion hiipumiseen on ainakin osaltaan syynä asuntojen pieneneminen. Tästä kerrotaan niissä monissa kirjeissä, joista muodostuu tutkimukseni empiirinen osa.

Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esiin katoamassa olevaa tietoa ihmisen lähimmästä ympäristöstä ja asumiseen tarvittavasta esineistöstä ja samalla edistää pieneltä osaltaan nyt vasta alussa olevaa sisustusarkkitehtuurin tutkimusta.

 

 

 

Avainsanat: kehto, asuminen, koti, keinutuoli, keinuminen, lepo