Osasto: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osasto

Tekijä: Danska Anja

Työn nimi: Alttarin uudistaminen

Aika: 1999

Työn laji: Lisensiaatintyö

 

1980-luvulta alkaen on Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa ollut käynnissä jumalanpalvelusuudistus. Vuonna 1992 julkaistun Kirkkokäsikirjakomitean välimietinnön mukaisesti seurakunnissa on meneillään kakeilutoiminta, jonka on tarkoitus päättyä vuonna 2003. Evankelis-luterilaisen kirkon sakramentit ovat kaste ja ehtoollinen. Tämä tutkimus keskittyy alttaritilaan, erityisesti ehtoollis- sakramentin toteuttamisen paikkana.

Kyselytutkimuksin olen selvittänyt suomalaisten teologien ja arkkitehtitien näkemyksiä alttarin merkityksestä 1990-luvulla. Näkökulma on sisustusarkkitehdin, joka etsii alttarin suunnittelun lähtökohdaksi kirkkosalin teologian perusteita. Tutkimuksessa on käytetty monien tieteenalojen tutkimustietoja.

Protestanttiset kirkot ovat vaalineet perinnettä, vaikka ne virallisesti eivät tunnusta sitä ohjenuorakseen. Luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämän kehitys on jatkunut uskonpuhdistuksen aikana syntyneeltä pohjalta. Näkemys kirkkorakennuksesta on muuttunut Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen (1962-1965) jälkeen. Roomalais-katolisen kirkon uudistus on antanut virikkeen myös protestanttisten kirkkojen jumalanpalveluksen uudistamiseen. Kirkkosalin teologiassa korostetaan jumalanpalveluksen ja kirkkosalin vuorovaikutusta. Kirkkorakennuksen keskus, kirkkosalin keskeisten tapahtumien paikka, on alttaritila. Perinteisesti pappi toimitti jumalanpalveluksen, jota seurakuntalaiset istuen kuuntelivat tai lauloivat virsiä. Nykyisin korostetaan seurakuntalaisten osallistumista. Ehtoollisen vieton paikka on tuotu kirkkosalin itäpäädystä seurakunnan "keskelle" ja pappi seisoo ehtoollistoimituksen aikana alttarin takana kasvot seurakuntaan päin. Alttaritilassa ja alttarin lähellä liikutaan aikaisempaa enemmän, joten tilan tarve alttarin ympärillä on kasvanut.

Erään ajattelutavan mukaan kirkkosalin esikuvana on pidettävä ensimmäistä ehtoollisen ruokasalia, "yläsalia". Nykyisin pyritään järjestämään jokaisena sunnuntaina ehtoollisjumalanpalvelus eli messu. Jumalanpalvelusuudistuksen kannalta alttarikaiteen sisäpuolella, kirkkosalin seinän vierellä oleva alttari on epäkäytännöllinen. Vanhojen kirkonsalien ongelmat ovat monet, kun pyritään jumalanpalveluksen uudistamiseen siten, että seurakuntalaisten runsas osallistuminen jumalanpalveluksen toimittamiseen ja ehtoollisenviettoon on mahdollista. Uudistuvan jumalanpalveluksen järjes- telyissä alttarin alkuperäinen tarkoitus seurakunnan yhteisenä pöytänä korostuu, kun alttaritilaan on helppo kulkea.

 

Avainsanat: alttari, alttarikaide, alttaripöytä, alttaritila, ehtoollinen, evankelis-luterilainen, jumalanpalvelus, kirkkosali, kritillinen, kuori, monitieteinen, rakennustaide, risti, sakramentti, sisustus, suunnittelu,

yläsali