Pvm: 1997

Osasto: Sho

Koulutusohjelma: Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu

Tekijä: Olin Lauri

Työn nimi: Telakka

 

Lopputyössäni olen tutkinut Helsingin kantakaupunkia, painottuen Hietalahden alueeseen. Olen nähnyt kaupungin erilaisten ajatustapojen rakentamaksi moniarvoiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.

Työssäni olen keskittynyt kolmeen Hietalahden aluetta rakentaneeseen asiaan: Ehrenströmin asemakaavaan, teollisuuden sijoittumiseen alueelle ja Satamarataan.

Tarkastelualueeksi on rajattu Helsinginniemi. Helsinginniemellä työssäni tarkoitetaan aluetta joka jää idästä, etelästä ja lännestä alkuperäisen rantaviivan ja pohjoisesta linjan Lapinlahti - Töölönlahti - Kaisa- niemenlahti - Siltavuorensalmi sisään.

Kirjallinen osuus koostuu kolmesta osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään Helsingin rakentamista Suomen pääkaupungiksi ja kaupungin teollistumisen alkua. Samassa osassa olen myös kertonut tekemistäni havainnoista ja esitän niistä piirtämiäni kaavioita. Toinen osa on tekemäni suunnitelman kirjallinen selvitys. Kolmas osa on liite, jossa on piirustusten mittakaavassa pienennetyt kopiot.

Suunnitelmaosuus käsittää luonnosmaisen, lähinnä kirjallisen, esityksen Hietalahden alueen tulevasta käytöstä sekä alueelle työssä esitetyn tunnuksen piirustukset. Tunnukselle on annettu nimi Telakka. Telakka on Hietalahden altaassa kelluva huvirakennus. Telakkaa esittävät piirustukset: asemapiirros 112000 (mittakaavat originaalipiirustusten mukaan), piirros rakennuksen liittymisestä laituriin 11400, pohjat, leikkaukset ja julkisivut 1 11 00 sekä kalusteita 115. Piirustukset on numeroitu 1 - 13.

Alkuperäisen kokoiset piirustukset sekä värilliset perspektiivikuvat, valokuvamontaasi ja Telakassa käytettyjen maalivärien mallit olivat esillä Taideteollisen korkeakoulun tiloissa 1.4. - 11.4.1997.

Aineisto: Kirjallinen osa, piirustukset

Asiasanat: kaupunkisuunnittelu, Helsinki, arkkitehtuuri