Pvm: 25.11.1997

Osasto: Sho

Koulutusohjelma: Sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu

Tekijä: Majantie Petra

Työn nimi: Valaisimia

 

Lopputyöni koostuu 21 valaisinprototyypistä, jotka voidaan jakaa rakenteiden mukaan neljään pääryhmään sekä niiden eri variaatioihin.

Päämääränäni oli suunnitella teolliseen sarjatuotantoon soveltuvia valaisimia. Avainsanoja työlleni olivat valon ja varjon muoto, epäsuora valo, pintojen suhde valonlähteeseen sekä rakenteiden mittasuhteiden minimointi ja liikuteltavuus. Halusin suunnitella valaisimia eri pinnoilla käytettäviksi, tästä syystä huomio kiinnittyi valaisimien rakenteiden suunnitteluun. Lähtökohtanani olivat valon laadulliset, tunnelmaa ja luonnetta luovat tekijät valotehokkuuden asemesta. Käyttökohteina olisivat pääasiallisesti kodit sekä tietyntyyppiset julkiset tilat, joihin muun valaistuksen ohella haluttaisiin oma persoonallinen lisävalaistus.

Aineisto: Valaisinprototyypit, kirjallinen osa, näyttely

Asiasanat: valaisin