Pvm: 1997

Osasto: Sho

Koulutusohjelma: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osasto

Tekijä: Koski Katri

Työn nimi: Vanhan teollisuusrakennuksen uudelleenkäyttösuunnitelma

 

Teollisen toiminnan vähentyessä ja siirtyessä kaupungin laitamille, tyhjenee moni rakennus odottamaan kohtaloaan. Teollisuusrakennukset, joista teollinen tuotanto on lopetettu, joko puretaan uuden rakennuksen tieltä, remontoidaan liiankin perusteellisesti tai annetaan rapistua tarpeettomana vuosikausia.

Kantakaupungissa vanhat teollisuusrakennukset eivät sijaintinsa, eivätkä erityistarpeeseen suunniteltujen tilojensa vuoksi usein sovellu enää teolliseen tuotantoon. Tiettyyn käyttötarkoitukseen suunnitellut erikoiset tilat eivät saisi olla esteenä rakennuksen uudelle käytölle, vaan ne tulisi tutkia ja mahdollisesti ratkaista nykyaikaisten tilantarpeiden mukaan.

Nykyaikana, jossa ollaan menossa vapaampaan ja erilaisuutta sallivampaan suuntaan, on alettu antaa arvoa myös muille kuin niinsanotusti klassisesti kauniille rakennuksille. Ymmärretään, että kaupunkimme ja ympäristömme on rakentunut rakennus rakennukselta ajan saatossa ja painunut tuttuina kuvina muistamme. Jatkuva arvaamaton purkaminen ja rakentaminen ympärillämme luo turvattomuuden tunnetta. Usein vanhan ja rähjäisen rakennuksen henkiinherättäminen tuomalla siihen uutta toimintaa on positiivisempi tapahtuma kuin uuden talon rakentaminen.

Vanhoissa teollisuusrakennuksissa on usein hienoja rakenteellisia ja tilallisia elementtejä, joita vastaavia uusissa rakennuksissa ei välttämättä ole. Arvostamalla vanhan rakennuksen historian jälkiä ja alkuperäisiä rakenteita, materiaaleja ja tiloja, voidaan uudelleenkäytön vaatimilta korjauksilla korostaa ja voimistaa rakennuksen

Lopputyössäni olen tutkinut Sörnäisten teollisuusalueella sijaitsevan Marschanin entisen lihanjalostuslaitoksen uudelleenkäyttöä sekä esittänyt oman mielipiteeni ja visioni alueen kehittämissuunnasta.

Olen selvittänyt pohjois-Sörnäisten teollisuusalueen historiaa, sijaintia, rakennuskantaa sekä analysoinut alueen ja rakennuksen luonnetta. Suunnitteluosuudessa olen tutkinut rakennuksen tiloja ja niiden soveltuvuuksia monipuoliseen uudelleenkäyttöön.