Pvm: 05.09.1997

Osasto: SHO

Koulutusohjelma: Sisustusarkkiteh. ja huonekalusuunnittelu

Tekijä: Keihokari Janne

Työ nimi: Elokuvateatteri Bristol, aulatilojen saneeraussuunnitelma

Elokuvateatterikiinteistön saneeraaminen ja lisärakentaminen ovat ajankohtaisia markkinoilla tapahtuneiden muutosten sekä teknisen kehityksen vaatimuksesta. Helsingin keskustaan on rakenteilla kaksi nykyaikaiset tekniset vaatimukset täyttävää elokuvateatterikeskusta. Keskukset tarjoavat oheispalveluja mm. ravintoloita, kahviloita ja pelisaleja. Yleensä. n. 10-20 teatterisalia sisältävät keskukset, eli multiplexit ovat 1980-luvulta alkaen yleistyneet Euroopassa. Uuden multiplexin katsojapaikkamäärä, esim. Helsingissä, saattaa lähes kaksinkertaistaa kaupungin elokuvateatterien katsojapaikkakapasiteetin. Vanhat teatterit kuihtuvat ylitarjonnan seurauksena, mikäli niiden toiminnallista sisältöä ja tasoa ei muuteta vastaamaan uusia vaatimuksia.

Laajan tutkimustyön käyttäminen suunnittelun taustana ja tutkimuksen johto- päätösten hallittu johtaminen suunnittelutyön ohjeistoksi oli lopputyöni metodologinen tavoite. Suunnittelun tavoitteena oli elokuvateatteritoimintaa harjoit- tavan Finnkino Oy:n yrityskuvan ja markkinointikonseptin esiintuominen tila- suunnittelun keinoin Helsingissä, Mikonkatu 8:ssa sijaitsevan elokuvateatteri Bristolin aulatiloissa. Tavoitteenani oli ohjelmoida tilaratkaisuja niin, että eri toiminnot ja tiloissa liikkuminen jäsentyvät selkeästi. Ratkaisuissa tuli lisäksi huomioida rakennuksen ja tilan arkkitehtoniset ominaisuudet.

Tutkimustyö sisältää elokuvateatterien ja aulatilojen historian ja typologioiden käsittelyn sekä Finnkino Oy:n ja Elokuvateatteri Bristolin historian ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kartoituksen. Tutkittujen osa-alueiden keskinäisistä vaikutussuhteista muodostunut ratkaisukaavio on suunnitelmakonseptin pohja.

Tutkimustyön johtopäätösten mukaisesti muodostuneen konseptin mukaan elokuvateatteritoiminnan ja tradition jatkuminen, rakennuksen alkuperäisen arkkitehtonisen luonteen esilletuominen ja tilan ilmiasun muuttaminen viihtyisäksi ja toimivaksi, tukivat kevyen ja muunneltavan rakenneratkaisun käyttöä. Suunnitteluvaiheessa konseptin mukaiseen ratkaisumalliin liittyi koko työskentelyaikana kertyneen mielikuvallisen, osin tiedostamattomankin, aineiston vaikutus. Elokuvateatterin ja muut aulan toiminnot erottava sisäjulkisivu, tila-valo-media veistoselementti, sai vaikutteensa lähinnä mielikuvallisen, henkilökohtaisen kokemuksellisen aineiston pohjalta. Voimakkaasti vaikuttaneita tekijöitä olivat mm. elokuvien unenomaiset näkymät ja taidokkaat visuaaliset keinot, sekä www:n ja kansainvälisten TV-kanavien graafiset ilmaisutavat.

Työskentelyn vaiheet tiedonhankinnan, tutkimustyön ja suunnittelutyön eri vaiheiden kautta lopulliseen suunnitelmaan olen tulostanut kirjalliseen muotoon. Kirjallisen tuotoksen visuaalisen ilmeen olen pyrkinyt saattamaan tilasuunnitelman ulkoista asua vastaavaksi. Lisäksi lopulliseen aineistoon liittyy neljä piirros- / valokuva-aineistoa sisältävää planssia.

 

Aineisto: Kirjallinen + 4 planssia

Asiasanat: elokuvateatteri, aula, saneeraus