PVM: 4.4.1996
OSASTO: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osasto
KOULUTUSOHJELMA: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnlttelun koulutusohjelma
TEKIJÄ: Vesmanen Esa
TYÖN NIMI: Valon muoto
TYÖN LAJI: Lopputyö

Pohdin valon merkitystä jokapäiväisen ympäristömme osana ja elämän perusedellytyksenä. Teen havaintoihini ja henkilökohtaisiin kokemuksiini pohjautuvan näyttelyn Helsingin yliopiston kirjastoon. Teen näyttelystä kirjallisen työn lisäksi videon. Yritän selvittää millä tavalla valo eri kulttuureissa käsitetään. Tutkin valon ja pimeyden mytologiaa. Selvitän miksi valolla on niin suuri merkitys juuri suomalaisille ja mitä kaamosmasennus on. Kiinnitän huomiota fysiikan dualistiseen käsitykseen valon olemuksesta. Kerron silmän ja näön välisestä yhteydestä ja näkemisprosessista. Käyn läpi taiteilijoita, jotka ovat käyttäneet valoa osana töissään. Kerron omasta tavastani tarkkailla luontoa ja dokumentoida sitä. Perehdyn Helsingin yliopiston kirjastoon. Tutkin kirjaston arkkitehdin, C.G. Engelin, töitä ja hänen aikansa arkkitehtuuria ja valistuksenaikaa yleensä. Pohdin omia kokemuksiani yliopiston kirjastossa ja kerron sen tilajärjestelyistä. Mietin erityisesti miten valo vaikuttaa kirjaston tilakokemukseen. Kerron näyttelyn tekemisestä ja siitä miten työt kehittyvät prosessin aikana. Käyn läpi tuntemuksia ja ristiriitoja, jota ne aiheuttivat ja kerron miten päädyin lopullisiin ratkaisuihin. Immateria-näyttelyni liittyi "Valon voimat" -kaupunkitapahtumaan, joka järjestettiin Helsingissä ensimmäistä kertaa. Näyttely käsitti neljä tilatyötä, jotka olivat kukin omassa salissaan kirjastossa. Työt olivat: "Voi taivas" videoprojisointi, "Ikkuna" valo-varjo projisointi, "Laokoon-ryhmän paluu" antiikin imitaatio sekä "Aikakirjat 1-12" pronssivalu. Videomateriaali kuvattiin Sonyn Hi-8 kameralla ja editoitiin Betacam-editissä. Lopputyön osana on Beta nauhasta kopioitu S-VHS nauha. Video kestää kolme minuuttia ja esittelee lähinnä toiden aikaan saamaa tunnelmaa. Jotta pystyisimme havainnoimaan ympäristöämme tarvitsemme valoa. Se on ensisijainen elementti suunnittelussa ja liittyy ihmisen toimintaan kaikilla tasoilla. Valo on henki, joka herättää materiaalin eloon.

AINEISTO: Kirjallinen työ, valokuvat, piirrokset ja video (kesto 3 minuuttia) valo, pimeys, mytologia, Helsingin yliopiston kirjasto, Immateria-näyttely.
ASIASANAT valo, pimeys, mytologia, Helsingin yliopiston kirjasto, Immateria-näyttely