Pvm: 16.02.1996
Osasto: Sisustusarkkitehtuurin- ja huonekalusuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Ollila Jaana
Työn nimi: Rajankäyntiä
Työn laji: Lopputyö

Työssäni läpikäyn erilaisia rakennetun tilan rajoja ja rajatiloja. Kuljen avoimen ja suljetun välisillä reunoilla, paikoissa, joissa tila vaihtuu toiseksi ja ulkotila muuttuu sisätilaksi. Erityyppisten ja mittakaavaltaan eriluonteisten siirtymistilojen kautta astun ulkoa sisälle, suuremmasta tilasta pienempään, yhteisestä yksityisempään. Portti, polku, kuisti ja ovi ovat eräänlaisia mielikuvallisia, teemallisia, etappeja tällä jatkuvalla välimatkalla kohti taloa ja sen huonetta. Rajan ylityskohtina niillä kaikilla on omat erityisominaisuutensa ja ulottuvuutensa, mutta myös yhteiset piirteensä.

Portin läpi astun ulkotilasta toiseen ulkotilaan, erotettuun ja merkittyyn, sisätilan kaltaiseen ulkotilaan. Polun kautta tarkastelen rakennukseen saapumista, talon vaikutuspiiriin astumista ja lähestymistilaa eräänlaisena venytettynä rajakohtana sisä- ja ulkotilan välillä. Kuistin avulla selvitän rakennuksen siskäyntitilan ominaisuuksia, sen identiteettiä läpikulkutilana. Ovea raottamalla yritän etsiä erilaisia tapoja, joilla ovi voi olla auki ja/tai kiinni. Samalla analysoin eri keinoja, joilla tilaa voidaan avata ja sulkea, sekä vertaan kuinka rajan sisä- ja ulkopuoli vastaavat toisiaan.

Rajankäyntini päättyy, tai pysähtyy, sisätilaan - huoneeseen. Neljän seinän sisdällä pohdin miksi sisälle yleensä pyritään, miten ihmisen ja rakennuksen suhde palautuu ihmisen ja tilan suhteeksi, ja onko rakentamisen tarkoitus päästää sisällä vai ainoastaan tavoitella sisälle pääsemistä.

Aineisto: kirja
Asiasanat: tilan rajat, sisätila/ulkotila, siirtymätila
Säilytyspaikka Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunn. osasto sekä Taik:in kirjasto
Sivumäärä: 116