Pvm: 13. 2. 1996
Osasto: Sisustusarkkitehturin huonekalusuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Tilasuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Koroma Hanni
Työn nimi: Näkökulmia keskipisteestä

Lopputyöni on yksi teos joka on samanaikaisesti kiroitettu kirja, rakennettu tilasarja ja yksittäinen esine. Teos rakentuu aukeamista jotka avautuvat itsenäisiksi nurkiksi, järjestyksessä erikseen tarinan kulkiessa eteenpäin. Sivut rajaavat tiloja. jokainen teoksen aukeama voi olla jopa yhtaaikaa avoimena, silloin kuitenkin vain hiukan raollaan. Sivuilla on looginen kertomuksellinen sijainti, mutta aukeamat toimivat myös itsenäisina pieninä tarinoina. Näin tapahtuu myos arkkitehtonisessa tilassa. Jokainen huonetila toimii itsenäisesti, mutta myös vuorovaikutuksessa sitä ympäröivien tilojen kanssa.

Teoksessa ei ole valmiiksi määriteltyä alkua eikä loppua. Siksi sivuja ei ole numeroitu. Kuitenkin säännollisin välein olevat kompassisivut antavat lukijaile oikean suunnan ja määrittelevät hänen sijaintinsa ympyrän kehällä.

Keskipistekeskeisyytensa vuoksi olen kirjallisessa sisällössä verrannut teostani kelloon esineenä, maapalloon luonnonmuotona ja ympyrään ja ristiin geometrisina kappaleina. juuri näissä kaikissa keskipiste on oleellinen.

Ihmisten rakentamia hetkellisiä tilanteita sitoo tapahtuman keskellä näkymätön keskipiste, joka ilmestyy ja katoaa tilanteen kadotessa. Toisinaan "näkymättömyytensä" vuoksi tasapainottavaa keskipistettä on vaikea havaita. Tämän teoksen keskipiste on rakennetta koossapitavallä katkaistulla kierreakselilla, keskellä olevassa tyhjässä. Juuri tämä keskipiste on opiskeluni lopun alku.

Aineisto: Kirjallinen teos
Säilytyspaikka: Sisusitusarkkitehtuurin laitos ja korkeakoulun kirjasto