Taideteollinen korkeakoulu
Opinnäytetiivistelmät 1996

Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma

Asikainen Laura: Elokuvateatteria etsimässä
Brandt Aino: Kansa - toimistotalon uudelleenkäyttösuunnitelma
Chyon Gyung: Weaving Culture - A Bi-clutural Approach for furniture Design in a Global market Place
Hirvonen Tero: Luonnonmukainen siirtola- ja lomapuutarha
Jaakkola Anne: Kaupunkikulttuuri, tila ja terminaali
Karkku Hanna: Arabianranta - Information, Space and Design, a Methodological Study
Keiski Sirkka-Liisa: Keittiö vanhuksen kokemana. Vertailututkimus vanhuksesta kerrostaloasunnon keittiössä ja koekeittiössä
Koroma Hanni: Näkökulmia keskipisteestä
Nieminen Ritva: Riipputuoli / vapaa-ajankaluste
Ollila Jaana: Rajankäyntiä
Paasonen riikka: Kylpysaari Helsingissä
Räty Juha: CIRCONE - komponenttivalaisinsarja
Vesmanen Esa: Valon muoto
Wiherheimo Siri: Modernin eläimen pesä