Pvm: 1996
OSASTO: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun osasto
KOULUTUSOHJELMA: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma
TEKIJÄ: Hirvonen, Tero
TYÖN NIMI: Luonnonmukainen siirtola- ja lomapuutarha
TYÖN LAJI: Lopputyö

Lopputyössäni olen tutkinut siirtolapuutarhakulttuuria ja -rakentamista ja laatinut suunnitelman mahdollisesti perustettavalle luonnonmukaiselle siirtola- ja loma- puutarhalle. Suunnittelualue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Rääkkylässä Hirvolan maatilan yhteydessä. Suunnitelma käsittää rungon alueen toiminnalle, ympäristölle, rakennuksille ja kokonaisuuden liittymiselle maatilan elinkeinotoimintaan.

Suunnittelun lähtökohtia: Suunnittelualue, sen vallitsevat luonto-olosuhteet, niiden huomioiminen ja kehittäminen siirtolapuutarhan toteuttamisessa. Siirtolapuutarha-alueen mökit, varastot ja yhteisrakennukset hirsi- ja puurakenteisina, materiaalien, rakenteiden ja pintakäsittelyjen terveellisyys ja ekologisuus. Siirtolapuutarha-alueen rakentaminen ja käyttäminen (mm. vesihuolto) ekologisesti toimivana kokonaisuutena.

Kirjallisessa osuudessa olen havainnollistanut aluetta ja suunnitelmaa kirjallisesti sekä valokuvin ja piirustuksin (mm. yleissuunnitelma 1:1000, eri toteutusvaiheet ja yhteisalueet 1:500, leikkaus maastosta 1:500, metsä- ja peltomökit 1:100, perspektiivinäkymät).

Osana lopputyötäni on selvitys siirtolapuutarhatoiminnan soveltumisesta maatilan yhteyteen sekä tietoa Mikkelin maalaiskunnassa Kurkilammen maatilan yhteydessä sijaitsevasta siirtolapuutarhasta, sen perustamisesta, alueesta ja toiminnasta.

Suunnitelman taustaksi olen laatinut tiivistelmän siirtolapuutarhatoiminnan alkuvaiheista ja kehityksestä Euroopassa ja Suomessa sekä siirtolapuutarhatoiminnasta Suomessa 1930-luvulta nykypäivään. Lisäksi olen koonnut perustiedot Suomessa olevista siirtolapuutarhoista (sijainti, perustamisvuosi, pinta-ala, alueen koko ja palstojen lukumäärä) ja Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:stä.

Metsä ja peltomökkien pienoismallit sailytän näyttelyn jälkeen itselläni laitoksen säilytystilojen vähyyden vuoksi.

AINEISTO: Kirjallinen osuus 5 5 s., diakuvat, pienoismallit metsä- ja peltomökeistä l :50 2 kpl, lopputyönäyttely, Galleria Atski 28.4.-24.5.1996
ASIASANAT: Luonnonmukainen rakentaminen, hirsirakentaminen, siirtolapuutarha, vapaa-ajan asuminen
SÄILYTYSPAIKKA: TaiK kirjasto, (kirjallinen osuus 1 kpl, diakuvat 3 kpl) Sisustusarkkitehtuurin- ja huonekalusuunnittelun laitos (kirjallinen osuus 1 kpl, diakuvat 5 kpl)