Pvm: 1.11.1996
Osasto: Sisustusarkkitehtuurin- ja huonekalusuunnittelun osasto
Koulutusohjelma: Sisustusarkkitehtuurin ja huonekalusuunnittelun koulutusohjelma
Tekijä: Brandt Aino
Työn nimi: Kansa - toimistotalon uudelleenkäyttösuunnitelma
Työn laji: Lopputyö

Lopputyöni sisältää Toimistotalo Kansan uudelleenkäyttö-suunnitelman ja tekniset ratkaisut suunnitelman toteuttamiseksi. 0len jakanut työn kolmeen osaan: 1. Taustatiedot eli Kansa-talon sijainti Kalliossa 2. Toiminta-ajatus ja 3. Käyttösuunnitelma. Tämän suunnitelman avulla haluan tuoda yhden uuden ratkaisumallin ja vaihtoehdon tyhjien kiinteistöjen uudelleenkäyttöön. Lopputyöni painopiste on asuntojen konkreettisessa suunnittelussa. Johdantoon olen koonnut lyhyen katsauksen tämän hetkisestä tilanteesta toimitilamarkkinoilla Helsingissä ja käsitellyt projektin problematiikkaa. Ohjaajana lopputyössäni on ollut arkkitehti Panu Lehtovuori.