Osasto: muotoilun osasto
Koulutusohjelma: Kalustesuunnittelu MA-täydentävä
Tekijä: Penttilä, Aleksi
Työn nimi: WIDE
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 22

Tiivistelmä:

WIDE - kevytnojatuoli

wide on ehdotus nojatuoliksi, joka edustaa niin kutsuttua aulatuolien istuinryhmää. Istuma-asento ja ergonomia on suunniteltu rentouttavaksi mutta ei suosi esimerkiksi nukkumista. Tavoitteena on ollut täyttää niin "puolivirallisen" julkitiloissa istumisen, kuin rennon kodinomaisen oleskelun, ja rentoutumisen istuintoiveet.

WIDE:n istuin on valmistettu sandwich-tyyppisestä, alumiini-polyeteenilevystä teräsputkirungon päälle. Tuolin rakenteissa on pyritty yksinkertaisuuteen ja tehokkaaseen materiaalin käyttöön. Näitä pyrkimyksiä tukee myös visuaalisen keveyden tavoittelu ja turhan muotoilun välttäminen.
Ohjenuorana on ollut ajatus ettei tuolin tarvitse olla muuta kuin kahden tason sommitelma jolla ihmisen on hyvä istua ja rentoutua.

WIDE - nojatuoli on muotoilututkielma jossa on perehdytty kovan, mutta mukavan istuinergonomian luomiseen. Nimikin sisältää ajatuksen riittävästä liikkumatilasta pidemmän istunnon aikana, pehmusteettomuuden korvaajana. Prototyyppi on verhoilematon mutta tietokonemallinnuksin on lopputyön kirjallisessa osassa kuvattu ehdotuksia myös verhoiluvaihtoehdoista. Eri variaatioehdotusten tavoitteena on saavuttaa helposti muunneltavuutta jolla tyydytetään useampien käyttökohteiden asettamat vaatimukset. Lisäksi mallinnuksissa on esitetty rahi, täydentämään tuolin istuin mahdollisuuksia. Samoja verhoiluelementtejä voidaan käyttää sekä tuolissa että rahissa.

WIDE:n materiaalivalinnat sekä rakenne on pyritty suunnittelemaan myös tuotantoprosessia keventäväksi, sekä valmistuskustannuksiltaan kilpailukykyiseksi. Suunnitteluprosessin aikana on pyritty testaamaan ja huomioimaan sandwich-materiaalin hyödyt ja haitat, ja etsitty sille luontevia käyttötapoja. Yksiosaisen istuinarkin suunnittelu on sekä materiaalitaloudellinen, että visuaalisen yksinkertaistamisen tavoite. Liitoksien lukumäärä ja näkyvyys on pyritty minimoimaan.

Wide on ehdotus nojatuoliksi, itse itselle laatimani toimeksiannon pohjalta, ilman yritysyhteistyökumppania. Projektin tärkeimpänä tavoitteena on ollut luoda ulkoisilta ominaisuuksiltaan tasapainoinen ja yksityiskohdiltaan viimeistelty kaunis tuote, joka ergonomisilta ominaisuuksiltaan täyttää sille ominaisen istumisen vaatimukset.

Aineisto:
Asiasanat: nojatuoli, sandwich, kevyt
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: