Osasto: SHO
Koulutusohjelma: tilasuunnittelu
Tekijä: Pitkänen, Timo
Työn nimi: Nio-valaisin
Työn laji: Lopputyö
Sivumäärä: 39

Tiivistelmä:


LOPPUTYÖN TIIVISTELMÄ
Nio-valaisin
Timo Pitkänen 180302


Työn aihe on epäsuora kohdevalo ja lopputulos "Nio", Hvitträskin museoon suunniteltu valaisin.

Syynä valon valintaan oli sen suuri merkitys ylipäänsä, muun muassa tilasuunnittelussa. Aihe tarkentui "epäsuoraksi kohdevaloksi" halusta löytää näiden sinänsä tuttujen käsitteiden toimiva yhdistelmä.

Tavoitteena oli valaisin, jonka valo on hallitusti suunnattavaa ja häikäisemätöntä, esteettisesti korkeatasoisesti ja yksinkertaisin rakentein toteutettuna.

Heijastimen muotoa etsittiin koejärjestelyillä, joilla voitiin tutkia eri muotojen valaistusominaisuuksia. Kokeilut johtivat spiraalimuodon kehittelyyn.

Eräs prototyyppi johti tilaukseen suunnitella valaisinmalli Hvitträskin museoon. Tarjoutui siis tilaisuus kokeilla konseptin toimivuutta käytännössä. Näin tehtiin, sarja valaisimia valmistettiin museoon ja todettiin toimiviksi.


Aineisto:
Asiasanat: valo, valaisin, valaistus, museovalaistus, Hvitträsk, Nio
Säilytyspaikka:
Salassapitoaika päättyy: